Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2018-01-28 17:02 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 8 – 9
Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det innehåller två grundläggande koncept: behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens fattiga för vilka prioritet ska ges, och de begränsningar av ekosystemens möjligheter att tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms av teknologi och social organisation. Brundtlandrapporten, 1987

Uppgifter

  • Hållbar utveckling

Matriser

Hållbar utveckling VT18

Muntlig diskussion

Ej uppnått mål
Lägre nivå
-->
-->
-->
Högre nivå
Kunskaper
Hur du visar dina kunskaper om miljö, energi och hållbar utveckling i diskussionen.
  • Bi
  • Fy
  • Ke
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskaper för att kunna diskutera. Du skiljer inte fakta från värdering och du motiverar inte dina åsikter eller beskriver följder.
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet, energi och miljö. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet, energi och miljö. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera ekologisk hållbarhet, energi och miljö. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Delaktighet
Din delaktighet i diskussionen.
Du deltar inte aktivit i diskussionen
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om ekologisk hållbarhet, energi och miljö så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om ekologisk hållbarhet, energi och miljö så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om ekologisk hållbarhet, energi och miljö så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.

Fördjupningsarbete

Ej uppnått mål
Lägre nivå
-->
-->
-->
Högre nivå
Källkritik
  • Bi
  • Fy
  • Ke
Du saknar förmågan att söka information från olika källor och du visar inte att du kan diskutera om källornas pålitlighet.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan diskutera på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Textinnehåll
Hur du använder informationen/faktan för att skriva din text.
Du saknar förmåga att använda information på ett tillräckligt bra sätt i dina texter och du har inte anpassat den till budskapet och syftet.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i enkla texter. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och syfte.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i utvecklade texter. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och syfte.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i välutvecklade texter. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och syfte.
Fakta och begrepp
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp för att kunna beskriva dessa i rätt sammanhang.
Du har baskunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel på och beskriver dessa på ett ganska bra sätt med hjälp av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du använder dig av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder dig av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.

Reflektionsfråga

Ej uppnått mål
Lägre nivå
-->
-->
-->
Högre nivå
Resonemang
Hur du resonerar och använder dig av din nya kunskap i biolog, fysik och kemi inom Hållbar utveckling.
Du saknar tillräcklig förmåga att använda dina kunskaper inom detta område.
Du kan använda dina kunskaper på ett enkelt sätt samt att du beskriver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan använda dina kunskaper på ett välutvecklat sätt samt att du beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan använda dina kunskaper på ett välutvecklat sätt samt att du beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Fakta och begrepp
Hur du använder biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara sambanden i naturen och samhället.
Du saknar tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp för att kunna beskriva dessa i rätt sammanhang.
Du har baskunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel på och beskriver dessa på ett ganska bra sätt med hjälp av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du använder dig av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att ge exempel samt förklarar hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder dig av biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.

TIPS! Fakta och begrepp inom Hållbar utveckling innebär följande;

Ej uppnått mål
Lägre nivå
-->
-->
-->
Högre nivå
Fakta och begrepp (Fördjupning, reflektionsfråga, diskussion)
Hur du använder biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara sambanden i naturen och samhället.
Du kan undersöka hur olika saker påverkar ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt inom ekologin. Du ger exempel på energiflöden och kretslopp. Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan påverkar naturen, använder energi och naturresurser. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling.
Du kan undersöka hur olika saker påverkar ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt inom ekologin. Du förklarar på utvecklat sätt om energiflöden och kretslopp. Du kan diskutera på ett ut vecklat sätt hur människan påverkar naturen, använder energi och naturresurser. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns i dina exempel..
Du kan undersöka hur olika saker påverkar ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt inom ekologin. Du förklarar på välutvecklat sätt om energiflöden och kretslopp. Du kan diskutera på ett ut välutvecklat sätt hur människan påverkar naturen, använder energi och naturresurser. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns i dina exempel..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: