Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - berättande-, förklarande- och sångtexter/dikter

Skapad 2018-01-28 18:16 i Norrskolan Uddevalla
Planering till kapitel 5-6 i Livet i Bokstavslandet.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar i svenskan med läsa, skriva och förstå berättande- , förklarande- och sångtexter/dikter. Vi använder lässtrategierna för att förutspå, reda ut nya ord och begrepp, ställa frågor och sammanfatta texterna. Vi övar på stavning av sj-ljudet (sj, sk, skj, stj och sch).

Innehåll

Undervisning:

Vi övar gemensamt genom att arbeta med:

 • genomgångar och diskussioner
 • modellering (läraren visar och eleverna upprepar)
 • högläsning
 • tankekartor

Vi övar i par genom att:

 • reflektera och diskutera
 • kamratbedömning
 • parläsning

Vi övar enskilt genom:

 • läsa och återberätta text 
 • arbeta med läsförståelsefrågor
 • skriva förklarande texter (faktatext), dikter och sångtexter
 • skriva ord och meningar med sj-ljudet (sj, sk, skj, stj och sch)

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • läsa berättande och förklarande texter med flyt
 • förstå det du läser
 • skriva en förklarande text (faktatext)
 • skriva en sångtext/dikt
 • stava med sj-ljudet (sj, sk, skj, stj och sch)

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: