Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2018-01-28 18:19 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Nu när vi har studerat Sveriges grannspråk och minoritetsspråk är det dags att skriva en debattartikel i detta ämne. Se Classroom för mer info.

Uppgifter

  • Debattartikel om grannspråk eller minoritetsspråk

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv

Matriser

Sv SvA
Lärandematris Debattartikel om grannspråk eller minoritetsspråk

Nivå 1
>
Nivå 2
>
Nivå 3
>
ARGUMENTERAR
ställer frågor, framför åsikter och argument som är
förklarar vad som blir bra genom mitt förslag genom minst ett argument enkla och till viss del underbyggda
förklarar vad som blir bra med mitt förslag genom goda argument …och vad som blir dåligt om ingen lyssnar utvecklade och relativt väl underbyggda
förklarar vad som blir bra med mitt förslag goda och övertygande argument …och vad som blir dåligt om ingen lyssnar välutvecklade och väl underbyggda
SKRIVER
skriver olika slags texter med
skriver på något ställe med träffande, annorlunda ord eller uttryck viss språklig variation
skriver på några ställen med träffande, annorlunda ord eller uttryck relativt god språklig variation
skriver på många ställen med träffande, annorlunda ord eller uttryck god språklig variation
SAMBANDSORD
och en textbindning som är
använder ibland sambandsord för att förtydliga orsaker, argument och slutsatser enkel
använder ofta och olika sambandsord för att förtydliga orsaker, argument och slutsatser utvecklad
använder ofta och olika sambandsord på ett korrekt sätt för att förtydliga orsaker, argument och slutsatser välutvecklad
SKRIVRIKTIGHET
anpassar sitt skrivande… till texttyp, språkliga normer och strukturer
följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken när jag skriver delar delvis in i stycken och skriver en tydlig inledning eller avslutning i huvudsak
följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken när jag skriver delar oftast in i stycken och skriver en tydlig inledning och avslutning relativt väl
följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken när jag skriver ’ delar alltid in i stycken skriver både en intresseväckande inledning och en avslutning med upprepande av din tes väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: