Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och Kommunikation

Skapad 2018-01-28 19:30 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Vi utvecklar barnens förmågor inom teknik, matematik, kommunikation, kreativitet, programmering och skapande.

Innehåll

I detta kapitel utvecklar barnen olika förmågor inom teknik, matematik, språk, kommunikation, finmotorik, kreativitet, programmering och skapande. Vi skapar siffror, matematiska begrepp och bokstäver av olika material och på olika sätt. 

Vi arbetar i mindre grupper där alla barnen kan utvecklas på sitt sätt och i sin egen hastighet i en skapande miljö. Vi utvecklar tekniken tillsammans med barnen när vi programmerar. Där använder vi oss av Blue-Bot och Green Screen.

Tekniken i förskolan används på många olika sätt, t ex dansstopp, pussel, mätning och pärlande. Vi använder oss av teknik i vardagen och tillsammans med barnen utvecklar vi den i leken.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: