Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kastanjen Barns inflytande 2018

Skapad 2018-01-28 20:18 i Annegårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. 

Planerade insatser

Vi kommer fortsätta arbeta med barngruppen kring förhållningssätt och gemensamma regler för att få en positiv tillvaro för alla. I vår pedagogiska verksamhet är vi lyhörda och utgår ifrån barnens intressen för att ge dem inflytande samt möjlighet att ta positivt ansvar. Vi vill få dem att växa med ansvar.

Vi fortsätter titta närmare på naturen och dess kretslopp, om nedskräpning med mera.

 

Barnen ska tillsammans få ta ansvar för vår innemiljö genom gemensamma reflektioner och samtal kring hur vi ska förhålla oss till varandra och den fysiska miljön. Vi vill lyfta allas ansvar för en trevlig lärmiljö och tydliggöra barnens inflytande över miljöns utformning.

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Vi vill lyfta fram alla barn att våga ta plats i gruppen och våga ge uttryck för sina åsikter. Detta tror vi barnen kommer bli ännu bättre på när de alla vet vilka regler och förhållningssätt vi har på Kastanjen och kan hjälpas åt att hålla dem.  Vi ger barnen verktyg att uttrycka sig på olika sätt då alla är olika.

 

Metodval

Genom reflektioner under samlingar eller när situationer uppstår.

Videoobservationer tillsammans med barnen och enbart pedagoger.

Samtal kring gemensamma regler på Kastanjen.

Filmer från UR

Böcker

Dokumentationer

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: