Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2018-01-28 20:21 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
Vi är astronauter på väg i rymden ut! Se där skymtar Sverige, så litet det ser ut. Runt kring jorden först ett varv och sedan snabbt iväg ut på okänt äventyr ...

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Du ska få lära dig ...

 

 • hur det blir dag och natt
 • hur det kan komma sig att det finns årstider
 • hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra
 • månens olika faser 
 • lite fakta om planeterna
 • begreppet tyngdkraft med enkelt experiment
 • något om luftens egenskaper
 • känna igen några vanliga stjärnbilder
 • att dokumentera med hjälp av text och bild
 • att läsa och skriva enkla faktatexter

 

                      

 

Kunskapskrav

Undervisningen

 • Vi kommer att arbeta med de konkreta målen genom att läsa och lyssna på texter, titta på film, söka fakta på internet och i böcker.
 • Vi kommer att sjunga och lyssna på musik som hör ihop med temat.
 • Vi gör en rymdbok.
 • Vi kommer att genomföra enkla experiment.
 • Vi kommer att göra studiebesök på Kreativum.
 • Vi kommer använda digitala verktyg för att nå undervisnningsmålen.
 • Vi läser Rymdresan av Christer Fuglesang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Rymden

Du är på väg att nå målet
Du har nått målet
Dag och natt
Du kan med lärarstöd beskriva hur det blir dag och natt.
Du kan beskriva och förklara med hjälp av bilder hur det blir dag och natt.
Årstider,
Du kan med lärarstöd beskriva varför vi har olika årstider.
Du kan beskriva och förklara med hjälp av bilder varför vi har olika årstider.
Jorden, solen och månen
Du kan med lärarstöd förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
Du kan förklara hur jorden ,solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
Planeterna
Du kan med lärarstöd och bilder namnge och berätta om någon planet.
Du kan namnge och berätta om några planeter.
Månen
Du kan med lärarstöd och bilder namnge månens olika faser.
Du kan namnge och beskriva månens olika faser.
Stjärnbilder
Du kan peka ut och namnge någon stjärnbild.
Du känner igen och kan namnge minst tre av våra vanligaste stjärnbilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: