Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tågresan

Skapad 2018-01-28 20:32 i Björkåsskolan Grundskolor
Utifrån skolverkets uppgift, bedömarträning i åk 6.
Grundskola 6 Svenska
"Tågresan" - Skriva en skönlitterär (berättande) text.

Innehåll

 

Arbetssätt

Du har fått en uppgift att skriva en berättande text. "Tågresan"

Du ska skriva en skönlitterär text med tydlig struktur , det vill säga en röd tråd genom hela berättelsen. Du får hjälp att strukturera upp texten med förslag på vilka personer som ska vara med, vilken miljö berättelsen ska utspela sig i och vad som ska hända. men du får  shälv komma på lösningen.

Personer:

pappa

dotter

konduktör

passagerare

Miljö:

tågstation

perrong

tågvagn

Händelse:

Dottern försvinner

Bedömning

Se matrisen.

Tips på skrivregler att tänka på!

Gå in på länken:

https://www.slideshare.net/CamillaLindskoug/skrivrd-1-9332362

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skrivuppgift åk 6, berättande text

Skrivuppgift åk 6, berättande text

Uppgift och matris från Skolverket.
E
C
A
HELHETSBEDÖMNING
* texten är begriplig * texten har viss koppling till uppgiften
• texten är relativt tydlig • texten är relativt väl kopplad till uppgiften
• texten är tydlig • texten är väl kopplad till uppgiften
INNEHÅLL
Begripligt innehåll. Enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling: • räknar upp händelser
Relativt tydligt innehåll. Utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling: • återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
Tydligt innehåll. Välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling: • förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa
STRUKTUR
I huvudsak fungerande struktur: • uppbyggnaden går att följa • i huvudsak fungerande berättarperspektiv • enklare textbindning används
Relativt väl fungerande struktur: • uppbyggnaden är tydlig • relativt väl fungerande berättarperspektiv • varierad textbindning
Väl fungerande struktur: • uppbyggnaden lyfter texten • väl fungerande berättarperspektiv • väl utnyttjad textbindning som skapar flöde
SKRIVREGLER
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med viss säkerhet: • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • viss säkerhet i stavning
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med relativt god säkerhet: • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken … [används] med god säkerhet: • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel
SPRÅK
Viss språklig variation: • ordvalet uppvisar viss variation
Förhållandevis god språklig variation: • ordvalet är relativt varierat
God språklig variation: • ordvalet är passande och höjer kvaliteten
SPRÅK
Grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet: • meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • tempus används oftast korrekt
Grundläggande regler för … språkriktighet [används] med relativt god säkerhet: • meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad • tempus används korrekt
Grundläggande regler för … språkriktighet [används] med god säkerhet: • meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad • tempus används medvetet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: