Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6 VT

Skapad 2018-01-28 20:41 i Östra Karups skola Båstad
Matematikplanering med kunskapskrav för åk 6.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Matematik VT 2018. Vi kommer fortsätta att arbeta i Prima Formulaboken. Vi kommer att ha muntliga och skriftliga prov.

Innehåll

Vi kommer att behandla följande genom matematikboken:

 • Tal och räkning
 • Multiplikation och division
 • Samband och förändring
 • Omkrets och area
 • Volym, längd, vikt och skala
 • Algebra och mönster
 • Geometri

 

Arbetssätt:

 • Matteboken
 • Arbetsblad
 • Problemlösning
 • Formativ rättning av matteläxan
 • Prov

 

På följande sätt kommer jag att bedöma dig:

 • Se ditt fortlöpande arbete under lektionerna
 • Skriftliga prov
 • Muntliga prov 

 

Begrepp vi arbetar med:

naturliga tal, utvecklad form, bråkform, blandad form, täljare, nämnare, kvot, rationella tal, decimalform, avrundning, faktor, produkt, procent, enklaste form, förkorta, x-axel, y-axel, sannolikhet, koordinatsystem, origo, proportionalitet, graf, prioriteringsregler, variabel, algebraiskt uttryck, värdet av ett uttryck, förenkling av uttryck, mönster, ekvationer, prövning, sträcka, romb, symmetri, skala, omkrets, area, volym, kub, diagonal, parallellogram

 

 

Uppgifter

 • Mattediagnos vecka 11 (Ord och begrepp)

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik matris

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen (har skrivit om kunskapskraven till lite enklare svenska)

F
E
C
A
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem.
Du kan på ett mycket bra bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblemen. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra bra sätt i nya situationer.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiveringar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiveringar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiveringar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: