👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4 vt-18

Skapad 2018-01-28 21:12 i Fajansskolan Falkenberg
Taluppfattning upp till 10.000, veta hur likhetstecknet används, olika metoder när du ska räkna addition och subtraktion, ha automatiserat upp till 10:ans multiplikationstabell, kunna använda uppställning när du multiplicerar och vid kort division, förmågan att avrunda tal. Du ska kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig. Du ska kunna använda skala och förstå vad som menas med förstorning och förminskning. Du ska kunna läsa av bråk, skriva bråk och storleksordna bråk. Du ska kunna avläsa klockan och räkna ut tidsskillnader.
Grundskola 4 Matematik
Taluppfattning upp till 10.000, veta hur likhetstecknet används, olika metoder närdu ska räkna addition och subtraktion, kunna använda uppställning nälr du multiplicerar och vid kort division, förmågan att avrunda tal. Du ska kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig. Du ska kunna använda skala och förstå vad som menas med förstoring och förminskning. Du ska kunna läsa av bråk, skriva bråk och storleksordna bråk. Du ska kunna avläsa klockan och räkna ut tidsskillnader.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Utveckla sin förmåga att lösa problem inom talområdet 0-10000.
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Samtala och argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Lära sig nya matematiska begrepp: t.ex. dygn, födelsedatum, avrunda, vinkel, femhörning, skala, sjättedel, 3 femtedelar, kvot.

 

Bedömning - vad och hur

Vad:
Förmågan att lösa matematiska problem och använda metoder som passar.
Förmågan att beskriva och visa sina lösningar genom att använda talspråk, mattespråk, skriftspråk och bilder.
Kunskap om matematiska begrepp.
Kunskap om tal upp till 10000.
Förmågan att se talmönster.

Förmågan att använda huvudräkning för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division.                                                                                                                                            

Förmågan att välja och använda skriftliga räknemetoder vid addition, subtraktion, multiplikation och division.
Kunskap om att skriva datum, avläsa klockan och räkna ut tidsskillnader.

Förmågan att föra och följa matematiska diskussioner.

Kunskap i att förstå och använda skala.

Kunskap i att storleksordna bråk.


Hur:
Genom observation, samtal, uppgifter utifrån EPA. Några skriftliga mattediagnoser.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar
Problemlösning
Spel
Lekar
Matteboken
Mattepapper

Konkret material/ bråkplank-"bråk" pizzabitar

Utematte

Se mönster 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6