Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What´s up 5 Unit three vt-18

Skapad 2018-01-28 23:18 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Engelska
Vi arbetar med utgångspunkt från What's up 5 chapter 9-12. Det handlar om kroppen, kläder, Indien och Gandhi.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla förmågan att uttrycka dig i tal och skrift.

Innehåll

 Unit three i What´s up 5. Vi kommer att jobba med följande:

Unit three

9 It was a long way down
kroppens olika delar, tala om sjukdomar och olyckshändelser
10 Can I try them on?
handla kläder, tala om storlekar och priser, jämföra
11 Gandhi
faktatext om Gandhi, månaderna, tala om när man är född
12 India-an enormous country
faktatexter om Indien: indier berättar om sig själva och om sitt land

Grammatik-FOCUS

Preteritum av oregelbundna verb: fell, told, found, broke, shot, 
Did i frågor
Komparation av adjektiv: bigger, cheaper, more comfortable, more beautiful
Verbet be i presens: am, are, is
Verbet be i preteritum: was, were
Ordningstal
Datum

Genomförande

Vi jobbar med texter och ord och fraser genom att läsa, översätta, ställa och svara på frågor, använder texterna som utgångspunkt för skrivande, diskussioner, dialoger och andra uppgifter. Vi jobbar med olika grammatiska moment, har genomgångar och tränar genom att göra olika arbetsuppgifter.

Elevinflytande

Eleverna har fått visa sina förkunskaper och arbetsområdet har planerats utifrån dessa.

Redovisning

Redovisning sker genom muntliga och skriftliga förhör, samt prov där du får visa att du kan lyssna och förstå, läsa och förstå, skriva på engelska och att du lärt sig ord och fraser från avsnittet och grammatiken vi har jobbat med. Under arbetets gång får du också chansen att visa att du kan utrycka sig muntligt och skriftligt genom olika övningar och uppgifter.

Koppling till styrdokumenten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska 4-6

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Tala/samtala
I muntliga framställningar (tal och samtal) kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar (tal och samtal) kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar (tal och samtal) kan eleven formulera sig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar. I muntliga framställningar kan eleven uttrycka sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Texten är till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, tydligt med ord, fraser och meningar. Texten är relativt sammanhängande. I skriven text kan eleven uttrycka sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: