Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtala, läsa och berätta om ett ämne åk 4

Skapad 2018-01-29 07:37 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi samtalar om ett ämne, berättar, läser, planerar och redovisar.

Innehåll

Vi kommer att träna på att genomföra en muntlig presentation genom att hålla ett litet tal. Du redovisar ditt tal genom att spela in det och skicka det till mig, du som vill kan även hålla ditt tal för klassen eller några stycken. 

Matriser

Sv
Samtala, läsa och berätta om ett ämne

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
samtala om ett ämne
Jag kan berätta vad jag tycker i frågor om bekanta ämnen.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Jag kan samtala om bekanta ämnen - jag ställer frågor, lyssnar och ställer följdfrågor, knyter an till det andra sagt och framför egna åsikter.
planera och sedan berätta om ett ämne för klassen
Jag kan med stöd av vuxen förbereda och genomföra en kort muntlig redogörelse kring en bekant fråga.
Jag kan till stor del självständigt för­bereda och genomföra muntliga redogörelser med inled­ning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.
Jag kan mycket självständigt för­bereda och genomföra muntliga redogörelser med tydlig inled­ning, innehåll och avslutning och där jag anpassar mig till syfte och mottagare, t.ex. genom att förklara ord och begrepp.
läsa och sammanfatta olika typer av texter
Jag kan berätta vad böcker jag läst handlar och vad jag tycker om boken ("den är bra för att...").
Jag kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera viktiga delar av textens innehåll.
Jag kan göra sammanfattningar av böcker och planera en struktur för min sammanfattning som hjälper den som lyssnar att förstå. Jag kan koppla olika delar av det jag läst till varandra och till andra erfarenheter/kunskap av ämnet.
läsa och tolka olika typer av text
Jag kan berätta något om vad det jag läst kan betyda för mig själv eller för någon annan.
Jag kan tolka och resonera om budskap i olika texter samt berätta något om hur jag upplevde det jag läste.
Jag kan tolka och resonera kring viktiga delar, viktiga budskap, i olika texter jag läst. Jag kan också målande beskriva (med beskrivande ord) min upplevelse av det jag läst.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: