Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrornas fiender!

Skapad 2018-01-29 08:08 i Hemmings förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Denna vecka kommer vi på Humlan att gå vidare med projektet och undersöka vilken roll myrorna har i naturen ur ett större perspektiv då frågeställningar kring myrornas fiender har varit något som uppkommit i barngruppen!

Innehåll

 
Humlan Planering V. 5
 
Tis 30/1: Vi kommer vara ute på förmiddagen och med hjälp av bilder illustrera att myror är en del av en Näringskedja. Detta för att påvisa att djur och växter är beroende av varandra i naturen för att överleva.
 
Vem äter vem i naturen?!
Vad tror ni skulle hända om myrorna försvann?!
Hur ska man behandla myrorna i skogen så att de finns kvar?!
 
Ons 31/1: Besök på Biotopia! På museet ska barnen få i uppdrag att hitta och ta reda på mer om specifikt några av myrornas fiender, fåglarna! Vi kommer att gå från förskolan kl 9.
 
Tors 1/2: Vi reflekterar kring det vi såg och upplevde på museet. Hittade vi fåglarna som gillar myror?! Vad fick vi veta om dem och vad skulle vi mer vilja ta reda på?! 
 
Målet med veckans aktiviter är att barnen ska få en känsla för de samband som finns i naturen och att djur ingår i en Näringskedja där varje steg är viktigt. Vad händer om något steg i kedjan påverkas?! Vilka konsekvenser får det om vi inte tänker på miljön och värnar om naturen och djuren?! 
 
Vi vill även påminna om den föräldraenkät som ni kommer att få på er mail! Det är mycket värdefullt för oss att ni fyller i denna så att vi kan ta del av era åsikter och tankar för att ytterligare utveckla vår verksamhet!
 
Tack på förhand!

 

/Pedagogerna på Humlan

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: