Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ped planering- blöjbyte Västerbo fasta

Skapad 2018-01-29 09:36 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
Blöjbyte behöver få mer utrymme till en lärandesituation i förskolan- denna tid är ett ypperlig tillfälle för barn/pedagog att tillsammans uppmärksamma omgivningen

Innehåll

Bakgrund

Blöjbytet är en intim situation där barnet ska klä av/på sig med en pedagog som stöd. Denna stund behöver vi ta tillvara mer på och se som en lärandesituation för både barn och pedagog

Syfte

Syftet är att stimulera och utmana barnen i sin språk- och kommunikationsutveckling

 • Metod

 • När det är dags att byta blöja, berätta för barnet antingen att blöjan ser tung ut eller referera till tiden- nu ska vi byta blöja för sen ska vi gå ut, sova osv
 • Passa på att räkna allt som går att räkna- trappsteg på stegen. Räkna strumpor, figurer på blöjan eller de figurer som finns uppsatta i taket
 • Ange ordningstal- nu tar vi av första strumpan sedan den andra.
 • Benämn begrepp för läge eller rörelse i rummet- Lägg dig ner och så upp med rumpan. Jag lägger dina kläder här framför, bakom eller bredvid.
 • Prata om vad som hänt under dagen eller det som ska komma
 • Hur känns blöjan tung eller lätt? Kissat mycket eller lite?
 • Ny blöja- var finns blöjorna? Benämn! Är där många blöjor, få blöjor som finns kvar?
 •  
 •  
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: