Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt 18 - TrollBacken

Skapad 2018-01-29 09:50 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
matematik
Förskola
Matematik

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Målområde i fokus under vårterminen 2018 på LiCa förskolor är matematik.

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Syfte med aktiviteten är att ge barnen möjlighet att utveckla sina kunskaper inom läroplanens matematiska mål.

Mål - Se läroplanskopplingar

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

känner igen de geometriska figurerna och känner till deras namn

deltar aktivt i samlingsrutinerna

deltar aktivt i de uppdrag som ges under aktiviteterna

använder sig utav de begrepp vi arbetar med i aktiviteterna, antingen verbalt eller genom sitt agerande

samtalar med varandra för att lösa problem i aktiviteterna

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Finplaneringar görs av varje ansvarig pedagog inför respektive aktivitet

 

mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

Metod till ovanstående mål, nedbrutet till delmål: 

rum, läge och riktning - lägesbegrepp 

form - geometriska figurer (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel). Här kommer även färg komma in för de yngsta.

Mängder, antal, ordning, talbegrepp - samling; räkna barn (konkretisera med klossar, kapplastavar mm) jobba med antalsfiskar som ska paras ihop, sifferbilder at fylla i.

tid och förändring - klockan och almanackan i samlingen

 

mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

metod till ovanstående mål : 

Inkluderat som metod i alla matematikaktiviteter.

 

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

metod till ovanstående mål:

storleksbegrepp och jämförelsebegrepp - bilder på motiv som behandlar stor/liten, tjock/smal, lång/kort osv har skrivits ut för att illustrera begreppens innebörd. Korten kommer användas i samlingen och för att ge barnen uppdrag (tex hämta en kort kotte och en lång kotte)

 

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Metod till ovanstående mål:

Kategorisering. 5 bilder till 7 kategorier har skrivits ut och laminerats. Barnen ska få para ihop de bilder  som passar i respektive kategori (kläder, mat, djur, fordon, växter). Barnen kommer utmanas allt eftersom och börja med färre kategorier och färre bilder för att sedan öka och problematiseras genom underkategorier (djur på bondgården, djur i djungeln mm).

 

 

Förutsättningar - Barnen är indelade i två grupper under dagarna. De yngre barnen i en grupp med tre pedagoger och de äldre barnen i en grupp med två pedagoger. Aktiviteterna sker uppdelade i respektive grupp. Aktiviteterna sker på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Torsdagar går barnen också på utflykt och aktiviteterna kommer varvas med aktiviteter kopplat till natur och miljö.

Dokumentation - Vi dokumenterar aktiviteterna genom unikum samt med barnens alster och foton på avdelningen. Barnen kommer också dokumenteras i en individuell lärlogg.

Förberedelser, finplaneringar hos respektive pedagog inför varje aktivitet.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: