Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Träd, ht 2017. Rubinen röd.

Skapad 2018-01-29 10:00 i Ringblomman Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

Barnen är intresserade av vår närmiljö. Ett barn ville veta vad de röda bären på rönnen hette och då föddes vårt intresse för att fördjupa oss i olika träd.

    - Vad gör barnen ?

Frågar om vad träden heter.

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

Natur är ett utav våra områden som vi ska arbeta med under detta läsår och vi snappade upp detta intresse.

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
  • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker
  • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper

stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

Vi stakar ut en promenadslinga som slutar i Kofstaparken. Innan promenaden valde vi ut 4 träd som vi fokuserade på: lönn, rönn, björk och äppelträd. Vi skriver ut bilder från internet som vi visar barnen, vi går promenaden ungefär varannan vecka, vi dokumenterar hur träden ser ut och skriver ut bilder. På vår innedag ritar och pysslar vi träd. Vi samlar löv från de olika träden för att barnen ska lära sig hur de ser ut.

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

Camilla skriver ut bilder, Louise ansvarar för att dokumentera träden. Den som får tid först skriver ut bilderna och laminerar dessa. Innan innedagen pratar vi om vad vi ska pyssla med. 

   - Anpassning till barngruppen, behov?

Vi har valt 4 träd då vi tänker att det passar deras kunskapsnivå.

   - Material?

   - Metoder?

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Vad gick bra och  Varför?

Barnen har alltid varit väldigt intresserade av det vi sagt att vi ska göra! De har sett fram emot "promenaden" och det har alltid gått smidigt. De har frågat mycket frågor om träden och i början av november började barnen fråga oss om andra träd de såg i skogen (ek, gran, tall, asp). Vi fångade upp deras frågor och tog till oss vad de ville veta mer om träden. En dag såg vi en ekorre och då började vi prata om att den bor i träd, vad bor det mer för djur i träden, vad finns det för djur i skogen. Vi fick fördjupa oss även i vissa djur och fåglar. En dag var det frost ute och då ville de veta vad det var och varför ett barrträd inte hade frost. Samma dag kom solen fram och då tinade frosten bort, hur kom det sig? 

Första fick barnen rita ett varsitt valfritt träd med färgpennor (september), sen har vi använt oss av vattenfärger, i julas gjorde vi granar av tummen (olika tekniker).

Vi har satt upp bilderna på träden på en vägg i vår hemvist och jämfört dem emellanåt för att se vad som hänt.

- Vad gick mindre bra och Varför?

Vi hade hoppats på att se stora skillnader på träden under de olika årstiderna men så blev det inte. Löven släppte väldigt sakta och snön har inte kommit till de gånger vi varit på promenaden. Vi ville helt enkelt ge barnen en tydlig bild av hur de ser ut under t.ex. vintern. Vi ville ge dem en visuell bild som de sen skulle kunna ta med sig in på förskolan och arbeta vidare med.

Eftersom träden sett lika ut under en längre tid har vi hoppat över promenaderna och gjort annat.

Ett pyssel med löven föll platt pga dåligt material. Barnen tyckte det var kul och pysslade vidare ändå men det blev inte som vi tänkt.


  - Vad behöver vi utveckla?

Under vårteminen går vi vidare med samma projekt. Andra tekniker inom skapandet, gör en trädbok (tillsammans eller var och en för sig), prata om fotosyntesen.

Vad tar vi med oss av detta ?

Att vi har en barngrupp som är väldigt intresserad av mycket och att vi behöver utmana dem vidare!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: