Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Una reserva en el hotel

Skapad 2018-01-29 10:05 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med kapitel 3 i Me gusta El Hotel de los Horrores som handlar om att resevera ett hotellrum. Vi lär oss ord och uttryck som kan vara användbara på resan och när man ska boka ett hotellrum.

Innehåll

Muntlig förmåga

  • Dialog mellan receptionist och kund som vill boka ett hotellrum utifrån arbetsblad.

 

Hörförståelse:

 
  • Dialog mellan receptionist och person som bokar hotell (Se muntlig uppgift)
 
Läsförståelse
 
  • En hotellbeskrivning ord från s. 22 textboken
 
Ordförråd och grammatik:

  • Ord och fraser från hotelldialogen övning 3 s. 21 övningsboken
  • Ordningstal s. 22-23 övningsboken (första-tionde) s. 22-23 i övningsboken
  • Ord från formuläret i övning 5 i övningsboken s. 21
  • Possessiva pronomen mi(s), tu(s), su(s), vuestro(s), nuestro(s). Övning 13-15 s. 26-27 övningsboken
 

Matriser

M2
Una reserva en el hotel

Syfte
Centralt innehåll
E
C
A
Förstå talad spanska
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå skriven spanska
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig muntligt
formulera sig och kommunicera i tal och skrift, samt använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: