Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Companies rule the world - big n' international

Skapad 2018-01-29 10:05 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
During the coming weeks, you will write an essay about an English based company. You will have to do some research to find facts about the company, its history, stocks and different products.

Innehåll

Take a look around you, everyone in the classroom will own and have something that is produced by a company that is not Swedish. We just need to go back 100 years to have a look at a classroom and realize that everything back then was produced locally. There has been a big change in our society related to how we shop and buy things. Back then, we had to go to the closest market in order to buy everything that was necessary for our survival. Nowadays, we can buy it from our homes through the internet.

             Because you all are attending the Economical program, I thought that we would take a look into English companies to illuminate that there are an enormous number of famous and huge companies founded and still located in English speaking countries. During the following three weeks, you will write a 3-page essay. You will have to refer and quote your sources as well as being critical against them. Each week and lesson, I will give you questions that you have to answer. You all have to write in Sharepoint, and you will hand it in through Unikum.

          Below, you will find some questions that can help and guide you through the process of writing the essay. Furthermore, I will give you a “go-to-guide” of referring and quoting sources. You will also find some rules that you have to follow and some things that you HAVE to include in your essay. Remember, I want you to try to write as objectively as possible, do not include any of your own opinions when writing the facts.

-         - When was your company founded? Where, by who, how? What was the first product?

-         - Any important events that resulted into the company expanding and growing? Lack of the product on the market? Government funded?

-         - One or two important and famous product(s) that the company has invented? According to you and perhaps the internet? Something that we use in today’s society?

-         - An important person who founded or created the company or a product? Who is (s)he? What did they do? How important was that person?

-         - Take a look at the stock-market. How is their stock today? Are they considered high or low? Try to take a look at the history of the stocks as well, what was the all-time high record?

-         - How does the company look today? Are its products used today? How, in what way?

These are some questions that will help you write the essay. Try to include as many as possible and in the order I have written them (by doing that you will get a nice and coherent structure). As stated earlier, you have to write at least or around 3 pages, use Times New Roman (or similar), 12 points and 1½ spacing. The 3 pages should therefore be around 1800 words.

 

When writing, try to be as formal as possible. You can be that by following these rules (especially important for the ones who are aiming for the higher grades):

-         -  No contractions. With this I mean; instead of writing “I’m, He’s, She’s, I’ll” you need to write “I am, He is, She is, I will”. Contractions are seen as being quite informal!

-         -  Try to use as many “linking words” as you can. You will receive a list a several linking words. However, do not overuse them. Linking words will help you structure the text as well as adding to the formality.

-         -  This part is two folded. First, try to vary your language, do not use the same word over and over and over and over and over. Second, try to use more “fancy-pantsy” words, can be quite hard to do. What you can do is to use synonyms for words (just make sure that it still makes sense).

Uppgifter

 • The Essay

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
  Eng  -
 • Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.
  Eng  -
 • Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.
  Eng  -

Matriser

Eng
Companies rule the world - big n' international

E
C
A
Faktan och hur man framför den
Fokusera på vad för fakta du hittar, samt även hur du framställer den. Tänk på vilken typ av fakta du inkluderar.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Källor och källkritik
Fokusera på vilken typ av källor du använder, att dem är pålitliga och användbara. Kan även vara värt att att inkludera ett antal källor för de högre betygen. Se även till att du är källkritisk mot de källor som du använder.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Struktur och ordval
Fokusera på att strukturera upp din uppsats, använd styckeindelning och dylikt. Tänk på inledning, huvuddel och ett avslut. Se även till att du är tydlig och varierar ditt språk.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Flyt och ledighet i ditt språk
Fokusera på att skapa en rödtråd i din uppsats, att det inte blir hoppigt. Att det på något sätt hänger ihop. Tänk även på att variera ditt språk för att skapa en mer ledighet.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: