Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rubinen blå vt 18

Skapad 2018-01-29 10:14 i Ringblomman Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

De flesta barnen är intresserade av bokstäver.

Leka familj, yrkeslekar.

    - Vad gör barnen ?

De vill skriva sina namn och andra ord.

Barnen leker mycket rollekar i olika konstellationer.

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

* Främja läs- och skrivförståelsen.

* Ge barnen verktyg att leka själva i grupp, vara bra kompisar.

* Väcka barnens intresse för luft.

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

- Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

- Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

- Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

Vi pedagoger sitter med barnen vid ritbordet och hjälper dem att skriva bokstäver.

Vi gör stenciler där de kan fylla i bokstäver och ord.

Vi letar bokstäver i skogen.

Vi läser kompisböckerna och låter reflektera tillsammans efteråt.

Vi ändrar om på avdelningen så fördelningen av barnen blir bättre.

 

Introducera luft genom:

1. Fånga luft. Ta med sopsäck till skogen som vi kan springa och fånga luft med.

 

2. Experiment med ljus med glas över.

 

3. Blåsa på olika föremål.

 

4. Titta på luft (vinden).

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

Anna och Johanna sitter med vid ritbordet, gör stenciler, reflekterar med barnen om kompisböckerna, läser kompisböckerna, gör i ordningen bokstäver att ta med till skogen.

Hela arbetslaget ändrar om på avdelningen.

Anna och Johanna ansvarar för att introducera luft.

   - Anpassning till barngruppen, behov?

Ändra om på avdelningen så vi ger barnen bättre förutsättningar att sprida ut sig.

   - Material? 
Vi köper in nya leksaker till de olika lekmiljöerna.

Vi använder kompisböckerna.
   - Metoder?

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Vad gick bra och  Varför?

- Vad gick mindre bra och Varför?
  - Vad behöver vi utveckla?

Vad tar vi med oss av detta ?

........

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: