Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria vt-2018

Skapad 2018-01-29 11:03 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska
vecka 5-10 2018

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Resonera
  • Jämföra

 

ARBETSSÄTT

Arbetssätten kommer att variera mellan föreläsningar, textstudier, ordkunskapsövningar, lyssning på ljudfiler och att titta på film.

Prov vecka 10

 

BEDÖMNING

I vecka 10 visar du din kunskap genom att göra ett prov. I provet visar du din kunskap att:

  • Resonera om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
  • Jämföra och resonera om de nordiska språken – svenska, danska och norska och beskriva framträdande likheter och skillnader i ditt resonemang.
  • Resonera om de fem minoritetsspråken som finns i Sverige.
  • Resonera om dialekter och sociolekter.

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

C

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

A

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Uppgifter

  • Språkhistoria

  • Språkhistoria

Matriser

Sv
Språkhistoria 2018

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Resonera
Du resonerar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s att förklara med ett enkelt orsakssamband och uttrycka en värdering eller ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s att förklara utförligt där orsakssambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s att förklara utförligt där orsakssambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Jämföra
Du jämför de nordiska språken och resonerar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s att beskriva och förklara likheter och skillnader med ett enkelt samband och uttrycka en värdering eller ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du jämför de nordiska språken och resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s att beskriva och förklara likheter och skillnader utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du jämför de nordiska språken och resonerar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s att beskriva och förklara likheter och skillnader utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: