Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens olika väder - projekt vt-18

Skapad 2018-01-29 11:06 i Ringblomman Örebro
Förskola
Utveckla och fördjupa barnens intressen och kunskaper kring väder. Vi arbetar med att visa på samband mellan klimat, naturfenomen och hur vi tar hand om jorden

Innehåll

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

Barnen är intresserade av väder och vad som händer i naturen. Sommarskuggan är också en figur som barnen fortfarande är intresserade av och som finns med i deras lekar varje vecka.

    - Vad gör barnen ?

Spontant reflekterar barnen över vilket väder det är efter att vi arbetat med ämnet under höstterminen. De samtalar om varmt-kallt, vind och snö. 

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

Ta vara på barnens intressen, både väder och Sommarskuggan. Få med de prioriterade läroplansmålen i projektet på ett naturligt sätt. Vårt mål är att öka barnens förmåga att se samband i sin omvärld. Barnen ska få inblick och kännedom om vår världs länder med dess olika klimat.

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Naturvetenskap, teknik och språk,-skriftspråksutveckling.

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

För att nyväcka barnens intresse för projektet tar vi hjälp av deras favorit Sommarskuggan. Genom samtal med barnen är vi lyhörda på vilka platser barnen är nyfikna på. Sommarskuggan kommer skicka vykort till barnen från olika platser i världen. Vi lyssnar in vad barnen har för tankar och kunskaper om landet. Vart ligger landet? Hur ser det ut? Vilket klimat/väder? Vi presenterar även enklare fakta och visar bilder. Vi lyssnar sen in vad barnen visar intresse för och är nyfikna på. 

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

Gemensamt ansvar för projektet. Då en av oss håller i en samling eller aktivitet så dokumenterar kollegan.

   - Anpassning till barngruppen, behov?

Att lyssna, se alla barnen. Ta tillvara att barnen har kunskap om olika saker.

   - Material?

Kartor, faktapapper, experiment.

   - Metoder?

Vi har en grundtanke med varje världsdel men lyssnar sen in vad barnen mer specifikt är intresserade av. Då vi tex introducerar Island för barnen så har vi experiment kring vulkaner i bakfickan.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: