Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyper i massmedia

Skapad 2018-01-29 11:43 i Källan Uddevalla
Detta är den aktuella mallen som skolor utgår från när de gör sina pedagogiska planeringar.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Vad är det för skillnad på en krönika och en insändare och när kan det vara bra att kunna skriva en debattartikel? Dessa frågor och många andra kommer vi under några veckor att fundera över när vi läser, skriver och diskuterar några olika textgenrer.

Innehåll

 

Arbetsområde: Texttyper i massmedia

Syfte:

 • Formulera sig och kommunicera i skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ord och begrepps nyanser och värdeladdning.

Kunskapskrav:

Se nedan! 

Arbetsområde:

Vad är det för skillnad på en krönika och en insändare och när kan det vara bra att kunna skriva en debattartikel?
Dessa frågor och många andra kommer vi under några veckor att fundera över när vi läser, skriver och diskuterar några olika textgenrer som man framför allt hittar i massmediavärlden. 

Konkreta mål:

 • Syftet med arbetsområdet är att du ska träna dig på att se och förstå skillnaden mellan olika typer/genrer av text.  
 • Du ska också få träna dig på att skriva texter i olika textgenrer med god språklig variation, välutvecklad textbindning, samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Du ska sträva mot att utveckla ditt ordförråd, genom att lära dig nya ord.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • skriva en text som är väl sammanhållen, väl avgränsad och inte har omotiverade tankeluckor
 • följa genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt 
 • disponera texten 
 • dela in din text i stycken med tydliga kärnmeningar där det är lämpligt
 • variera dina meningar utifrån syfte och sammanhang så att meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten
 • använda uttryck och ord som fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen
 • variera ordval och uttryck

 

Undervisning:

Arbetsområdet löper från v.7 och framåt.

 • Introduktion och genomgång av olika texttyper
 • Muntliga och skriftliga övningar, där olika texttyper belyses
 • Arbete med egna texter för inlämning och bedömning
 • Träna på olika begrepp som har med massmedia att göra

 

 

Uppgifter

 • Debattartikel

 • Notis

 • Recension

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Texttyper i massmedia

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: