Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd trä- och metall åk 3

Skapad 2018-01-29 12:25 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 3 Slöjd
Tre i rad, grundläggande kunskaper om säkerhet i salen. Hur verktyg fungerar, verktygsnamn samt känsla för material och form.

Innehåll

MÅL

Du ska kunna:

 • Ska kunna använda en såg på ett säkert och korrekt sätt
 • Använda sandpapper med olika kornstorlek 50,100,200 
 • Säkerhetsregler i salen
 • Borra hål samt använda pelarborrmaskinen

Undervisningen

Genomgångar

Egen eget arbete

Slöjdord samt 

Praktiska övningar

Problemlösning

Så här visar du vad du lärt dig

Vid genomgångar

Vid arbete under lektioner

Vid praktiska övningar

Vid problemlösning

Slöjdföremålet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Slöjd åk3

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa slöjdföremål
Trä- och metall
Du kan framställa enkla slöjdföremål som till exempel en snurra med stöd av läraren.
Du kan framställa slöjdföremål med visst stöd av läraren.
Du kan framställa slöjdföremål självständigt utifrån en muntlig eller skriftlig instruktion.
Använda handverktyg, redskap och maskiner
Trä- och metall
Du klarar att använda några enkla handredskap såsom figursåg med stöd av läraren. Du är försiktig med vassa och spetsiga föremål.
Du kan använda ett antal olika verktyg, till exempel, fogsvans, pelarborr med mera, på ett säkert sätt med visst stöd av läraren.
Du klarar av att på egen hand välja ut och använda ett lämpligt verktyg beroende på vilket arbete du ska göra.
Utveckla idéer
Trä- och metall.
Du gör ett likadant arbete som exemplet som läraren visar.
Du gör ett arbete som har grund i exemplet som läraren visar men med egna inslag.
Du gör ett arbete som du själv hittar inspiration till.
Formulera och välja handlingsalternativ
Trä- och metall
Du kollar alltid med läraren vad du ska göra som nästa steg.
Du har förslag på vad nästa steg i arbetsordningen är.
Du arbetar självständigt och kan berätta varför du gjort som du gjort.
Ge omdömen om arbetsinsats
Trä- och metall
Du använder ord som fint, bra, det behövs, när du berättar hur du har arbetat.
Du kan berätta lite mer om arbetsgången och varför det blev som det blev.
Du kan utförligt berätta om arbetsgången. Du kan också dra paralleller mellan arbetsinsats och resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: