Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Didaktisk planering Björnbärsgruppen vt-18

Skapad 2018-01-29 12:59 i Fyrisvallens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Projekt kring Bondgårdsdjur i förhållande till hållbarhet, naturvetenskap och de estetiska språken tillsammans med barn 1-2 år. Projektet startades ht-17 och fortsätter nu vt-18.

Innehåll

Mål & Syfte: . Att barnen får erfara enklare naturvetenskap, matematik samt estetik.Vi vill ge barnen möjligheter att lära sig nya ord och begrepp samt att minnas och kunna återberätta.

Vad:  Att ge barnen ökad förståelse för hur bondgårdsdjuren ser ut, hur de låter och vad de heter.

Hur: Vi kommer att fortsätta arbeta med plastbondgårdsdjuren och bilder på väggarna för att kunna prata om hur de olika djuren ser ut (likheter och skillnader, färger, storlek o s v). Vi sjunger sånger och ramsor som handlar om djuren och illustrerar dessa genom text och bild, plast- och gosedjur samt att vi själva gestaltar djuren (dramatiserar sagor och sånger).  Appen Animal sounds och de inspelningsbara klämmorna  tänker vi använda för att  kunna lyssna  på djurens läten. Vi vill även utmana barnen att para ihop t ex rätt svans med rätt djur. För att få in matematik tänker vi oss att vi ska öva på räkneramsan och antalsuppfattning genom att räkna djuren på olika sätt (antal grisar, hur många ben har kon o s v). Vi vill även använda oss av projektorn för att visa bilder och filmer i större format. Vi kommer kontinuerligt att reflektera tillsammans med barnen och följa deras progression.

Vem: Pedagoger och barnen i Björnbärsgruppen

När: Under projekttiden (må - on förmiddagar), terminen ut.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: