Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse till musik 7-9 Särskolan

Skapad 2018-01-29 13:12 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Arbetet med rörelse till musik och dans kommer att ske genom träning av färdiga danser, skapande av egna danser och träning av traditionella danser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom att medverka i rörelse till musik framför allt genom danser syftar ämnesområdet till att utveckla din kroppskontroll, taktkänsla, koordination och balans.

Arbetsområdet syftar också till att du ska få ta del av olika estetiska uttrycksformer genom kultur och ges möjlighet att delta i till att utveckla estetiskt skapande.

Exempel:
Du ska öva din förståelse för hur musik och dans hör ihop och använda kunskapen till att medverka i skapandet av en danskoreografi till en del av en låt. Du ska sträva efter att lära dig steg i redan färdiga danser för att delta i synkroniserad dans.

 

Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att röra dig i takt till musik
 • din förmåga att anpassa ditt kroppsspråk till musiken/sammanhanget
 • Din förmåga att reflektera kring hur dans påverkar individen fysiskt och mentalt

Hur:

 • Bedömning kommer att ske när vi gör rörelseövningar till musik på idrotten (ex. roller till musik)
 • Bedömning kommer att ske när vi dansar olika danser under lektionerna
 • Bedömning kommer att ske på dansfilmen ni kommer att arbeta med och lämna in i slutet av arbetsområdet
 • Bedömning kommer att ske vid samtal om dans och rörelse till musik inledningsvis och i slutet av lektionerna

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • I helklass 
 • I mindre grupper
 • Med hjälp av olika typer av musik
 • Med hjälp av film

Vi kommer att dansa olika typer av danser under lektionerna. Ni kommer att få steg och kunskaper kring låtuppbyggnad för att ges möjligheten till att kunna skapa egna danser. Vi kommer arbeta med film som redskap för att skapa en förståelse för den egna kunskapen och för att underlätta samtal kring bedömning.

Vi kommer att arbeta med mer traditionella danser där vi kommer att diskutera traditioner och traditionella normer. Du kommer i samtal att få uttrycka tankar och reflektera kring normer och traditioner och få lyssna på andras tankar och reflektioner.

Begrepp

Begrepp:

 • Slag/beat
 • Takt
 • Låtanalys
 • Att räkna inom dans

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Lekar, danser och idrotter samt deras regler.
  IDH  7-9
 • Traditionella och moderna danser, samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  IDH  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  IDH  7-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  IDH  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  7-9
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer genom att variera och anpassa sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  IDH  A 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  C 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: