Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Section 6 Life in Britain

Skapad 2018-01-29 13:30 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Under en period framöver kommer vi bekanta oss mer med Storbritannien och jämföra olika länder i Storbritannien. Vi kommer dricka afternoon tea och fördjupa oss i den brittiska kulturen. Efter denna period kommer vi ha en större kännedom om den anglosaxiska världen.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med Wings 7 textbook och workbook. Genom att arbeta med Wings kommer vi bland annat 

- Talad engelska och texter från olika medier

- Talad engelska med viss regional färgning

- Grammatik

- Skriva/presentera en fördjupning kring ett land eller något avsnitt från section 6. Försök hitta någon likhet/skillnad med svenskkultur. 

- Muntligt redovisa sina skriftliga presentation i mindre grupp

Hur ska vi arbeta?

- Vi kommer arbeta mycket med våra Wings 7 böcker. 

- Vi kommer att öva på att formulera oss på engelska genom att bland annat sammanfatta ett avsnitt av serien Sherlock Holmes. 

- Vi kommer läsa och lyssna på texter, och arbeta med nya ord från Wings 7.

- Vi kommer att muntligt öva på att prata engelska för att sedan kunna presentera en skrivuppgift muntligt för läraren. Inför den muntliga presentationen behöver vi bearbeta texten, samt ta ut stödord. 

- Vi har tydliga mål för varje lektion och en tydlig agenda vad som vi ska arbeta med lektion för lektion. 

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni väljer själva vilken del ni vill fördjupa er kring, samt hur er presentation ska se ut. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

- Genom att presentera en skriftlig jämförelse, samt genom att muntligt presentera vad du kommit fram till i din skrivuppgift. 

- Läxförhör på fakta om Storbritannien och grammatik.

- Hörförståelsetest

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Mer detaljerad plan finner du på Classroom, och i Google-kalendern

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: