Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursmål för SFI -distans, kurs C, Flen

Skapad 2018-01-29 13:56 i Vuxenutbildning och studier Flen
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
För att nå kunskapskraven för kurs C jobbar vi med de här sakerna;

Innehåll

 

Hörförståelse:

 • Eleven kan förstå tydligt tal i vanliga situationer i vardags- och arbetsliv.
 • Eleven förstår hörförståelseövningar med olika teman, framförallt dialoger men även återberättade händelser.
 • Eleven förstår instruktioner och kan interagera med andra människor på arbetsplatsen.

 

Läsförståelse:

 • Eleven kan läsa, förstå och använda enkla texter i vardags- och arbetsliv.
 • Eleven får läsa olika texter och återberätta och svara på frågor som berör texten. Det handlar om att söka svaren i texten men även om att kunna läsa och förstå sammanhang.
 • Eleven får läsa kortare noveller
 • Eleven har regelbundet läsförståelseövningar och -tester.

 

Muntlig interaktion:

 • Eleven kan kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags- och arbetsliv.
 • Eleven kan interagera genom att fråga och diskutera bekanta ämnen med andra.
 • Eleven kan uttrycka sina åsikter och ställa relevanta frågor till andra.

 

Muntlig produktion:

 • Eleven kan kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags- och arbetsliv.
 • Eleven kan berätta om sig själv, sin familj och sitt vardags- och arbetsliv utifrån egna erfarenheter och upplevelser.
 • Eleverna får träna på uttal och intonation på arbetsplatsen och kan öva med läraren.

 

Skriftlig färdighet:

 • Eleven kan skriva enkla texter för att kommunicera i vanliga situationer i vardags- och arbetsliv.
 • Eleven kan skriva olika texter som handlar om egna erfarenheter, personliga formella och informella brev med adekvat ordval, meningsbyggnad och grammatik.
 • Eleven har regelbundet tester i  skrivuppgifter kopplade till kursens nivå, elevens arbetsplats och arbetssituation. 

Uppgifter

 • Hörförståelse

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: