Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Famijen/Öka läsningen

Skapad 2018-01-29 13:58 i Håstaby förskola Hudiksvall
Förskola
Mall - Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetsområde/tema/projekt: Familjen/Öka läsningen

Tidsperiod: Jan-feb -18

Förskolans namn: Håstaby fsk

Grupp: Sörgården

Barnens ålder: 3-6 år

År och datum: 180129

Planeringen Upprättad av: Mona, Carina och Anna

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Binda ihop projektet med öka käsningen
Vilka målområden i läroplanen berörs?
-

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Utveckla skrivhörnan utifrån projektet, bilder och texter 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Interjuva alla barn, Hur är man en bra kompis?
Rita självprtträtt
Fotografera sitt hus och skriva adressen
Rita sin familj

Genom spaltdokumentationer

Delaktig:fotografera deras hem,alla blir interjuvad, rita sitt självporträtt och familjen

Alla pedagoger är ansvariga.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Lärprocess/dokumentationsvägg

Föräldrabrev, ateljen

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Ja. Barnen har lärt sig sina adresser. Vad är en familj/familjemedlem.
Barnen har lärt sig olika begrepp, över- under -bredvid -ovanpå. De vet vilken färg de har på sina ögon och  sitt hår.
De flesta barnen har skrivit vad familjemedlemmarna heter, alla har skrivit sitt namn.
Vi har även intervjuat alla barn om hur man är en bra kompis och skrivit på "solstrålarna" på vår kompissol.

 

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- Barnen har alla fått stått i centrum och blivit sedda och lyssnad på. Barnen har fått visat sitt hus.Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
- Stort intresse. Alla barnen har varit delaktiga. Vissa barn har fått en annan förståelse för hur en familj kan se ut.Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
- Vi kommer att göra en bok med varje barn. De kommer alla att få låna hem förskolans kamera för att knäppa på sin familj.Utvärderingen gjordes av: Mona, Carina och Anna

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: