Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knacka på

Skapad 2018-01-29 14:16 i Asplundens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi har valt boken Knacka på som tema under vårterminen eftersom vi deltar i läslyftet. Vi kommer att läsa den både på svenska och engelska .

Innehåll

Vi har valt det boken Knacka på som tema eftersom vi kommer kunna få in många mål utifrån Utveckling och lärande :

Språk , matematik ,begrepp, teknik, natur, dans ,drama.

Vi utgår från en bild i taget : Vad är det som barnen blir intresserade av.  

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: