Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur, växter, livscykeler och näringskedjor i den Svenska naturen

Skapad 2018-01-29 14:19 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 NO (år 1-3)
För att vi på bästa sätt ska kunna ta hand om och leva i vår fina natur måste vi ha kunskap om den. Vi ska lära oss om växter och djur och de viktiga samband som finns i naturen. Med nyfikenhet ger vi oss in i detta tema.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att förstå och använda biologins begrepp, i samband med växter och djur i svensk natur.

Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att beskriva en näringskeja
 • din förmåga att beskriva en livscykel
 • din förmåga att sortera växter och djur utifrån givna kategorier.
 • att du kan namge några växter och djur i den svenska naturen
 • din förmåga att kunna samtala och diskutera kring begreppen vi arbetar med.
 • att du visar hur man kan dokumentera på ett enkelt sätt
 • På ett enkelt sätt förstå hur växter får sin näring.


Du kommer att få möjlighet att att visa detta genom att:

 • Diskutera det du har lärt dig med dina klasskamrater
 • Skriva enkla texter med egna bilder till.
 • Dokumentera på olika sätt.
 • Genom fältstudier ute i naturen.

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i grupp
 • se på film
 • läsa faktaböcker
 • skriva enkla faktatexter
 • göra enkla fältstudier.
 • dokumentera ditt arbete
 • utflykter i närområdet


Begrepp som vi arbetar med:

 • Livscykel
 • Näringskedja
 • Organism
 • Ekosystem
 • Art
 • Fotosyntesen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: