Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, Sofia Ekstam, årskurs 4, batteri och ellära

Skapad 2018-01-29 14:58 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Eleverna ska lära sig vad ett batteri är (eftersom klassen är med i Batterijakten); få kunskap om magneter och magnetism; lära sig om serie- och parallellkopplingar; hur elektriciten fungerar i allmänhet samt uppfinningar som vi människor är i behov av som skapats tack vare kunskap om elektricitet och magnetism.

Innehåll

Under detta temaarbete, som kombinerar fysikämnet och teknikämnet, ska eleverna få kunskap genom film som relateras till ämnet, genom grupparbeten där eleverna får chansen att dela kunskap mellan varandra vilket ökar deras kommunikativa förmågor, genom laborationer där batterier, lampor, seriekopplingar och parallellkopplingar står i fokus. Kunskapen ska även intas via läsning i faktatexter och enskilda arbeten. Eleverna bedöms under temaarbetets gång, det vill säga, hur elevernas progressiva utveckling ser ut från start till mål (formativ bedömning) där man noterar elevens kunskapsutvecklingen. Slutligen ska elevernas kunnande bedömas via en diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Ångelstaskolan, Sofia Ekstam, årskurs 4, batteri och ellära

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: