Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO tema: Väder och temperatur

Skapad 2018-01-29 15:12 i Vallentuna Internationella Montessoriskola Grundskolor
Under terminen kommer vi kontirnueligt att undersöka vädret genom att analysera dagens väder samt temperatur och disktera olika samband.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Matematik Bild Svenska
Under temat kommer vi kontinuerligt att undersöka vädret genom att analysera dagens väder samt temperatur och diskutera olika samband.

Innehåll

 

Eleverna arbetar efter ett arbetsschema med olika uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv Ma Bl
Väder och temperatur

Nivå 2
Nivå 1
Luft och vatten
Jag förstår varför och kan berätta om hur olika väder uppstår (vattnets kretslopp och luftens egenskaper).
Jag kan berätta något om vårt väder.

Vädertyper

Jag kan ge exempel på de vanligaste vädertyperna .
Nivå 2
Nivå 1
Fältstudier, observationer och undersökningar
Jag kan, med lite hjälp, utföra enkla fältstudier, observationer och undersökningar.
Jag kan, självständigt och efter instruktion, utföra enkla fältstudier, observationer och undersökningar.

Termometer

Jag kan läsa av en termometer
Nivå 2
Nivå 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: