Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2018-01-29 15:17 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola F – 2 NO (år 1-3)
Hur tror man att universum skapades? Var kom alla stjärnor och planeter ifrån? Vad finns det i rymden? Hur rör sig jorden, solen och månen? Varför blir det dag och natt? Detta och mycket mer ska vi ta reda på under detta rymdtema.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med temat om rymden under ca 8  veckor. Här är planeringen.

Syfte

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

 • använda och förklara ord och begrepp som hör till arbetsområdet,
 • utveckla förmågan att beskriva och visa solen, månens och jordens rörelse.
 • genomföra, och dokumentera undersökningar,
 • föra enkla samtal och diskussioner utifrån upplevelser och iakttagelser.

Dina mål

Du lär dig ord som hör ihop med ämnesområdet. (expertorden)

Du känner till vad Big Bang är.

Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Du känner till varför det blir dag och natt och varför vi har olika årstider.

Du känner till månens olika faser.

Du vet vad några av planeterna i vårt solsystem heter.

Du känner till några vanliga stjärnbilder.

Du känner till hur man trodde att jorden och universum såg ut förr i tiden.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att starta med att samtala kring det vi vet om rymden samt vilka frågor vi har kring området.

Vi undersöker tillsammans hur jorden, solen och månen rör sig och varför vi har olika årstider och dag och natt.

Vi undersöker månens faser.

Vi gör ett tittskåp med planeterna i vårt solsystem. Du läser och skriver om olika planeter.

Vi söker fakta genom att läsa, lyssna och se på film.

Vi läser berättelser om hur man såg på universum förr i tiden.

Vi tränar på ord och begrepp som hör till ämnesområdet som t.ex. universum, galax, solsystem, tyngdkraft.

Vi dokumenterar vårt arbete bl.a genom text och bild både med och utan digitala verktyg och redovisar muntligt och skriftligt.

Du arbetar både enskilt och i grupp.

 

Ord och begrepp (expertord)

universum, rymden, solen, månen, månens faser, jorden, jordklotet, axel, planeter, stjärnbilder, stjärna, tyngdkraft, dragningskraft, big bang, galax, vintergatan, solsystem, astronom  

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • använda och förklara ord och begrepp som hör till arbetsområdet,
 • beskriva och visa solen, månens och jordens rörelser.
 • genomföra och dokumentera undersökningar i text och bild.
 • föra samtal och diskussioner om undersökningar och iakttagelser.

Hur visar du ditt lärande?

Du deltar aktivt på lektionerna genom att lyssna och ställa frågor.

Du deltar i samtal i klassen och resonerar kring de undersökningar vi gör.

Du beskriver jordens, solens och månens rörelser skriftligt och muntligt.

Du använder dig av expertorden i dina texter och när du berättar om rymden.

 

Jag gör bedömningen under lektionerna och när jag läser dina texter och tittar på dina bilder. Jag lyssnar när du samtalar i klassen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: