Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyckostjärnan ABC- klubben

Skapad 2018-01-29 15:28 i Gylle skola Borlänge
Gemensam PP-mall för Gylle Skola i Borlänge.
Grundskola F – 9 Svenska
Upptäck läsningen med ABC- klubben. Lyckostjärnan är skriven av barn och ungdomsboksförfattaren Mats Wärnblad. Läsboken består av tolv kapitel som handlar om samma personer men det är fristående berättelser. Den har en tillhörande arbetsbok och storbilder. Arbetsboken är 2 delad, i den andra delen får barnen träna sig i att spåra och skriva bokstäver.

Innehåll

Lyckostjärnan

Högläsningsboken består av tolv fristående avsnitt som är sammanlänkande berättelser och hämtade från samma värld som barnen kommer att möta i läseböckerna för åk 1-3, som heter Den magiska kulan.

Berättelserna är kloka, underfundiga och varma och lämnar medvetet plats för samtal anpassade för förskoleklassen. Bokens berättelser fångar elevernas uppmärksamhet.

Vi arbetar med texterna med storbild på olika sätt för att öka elevernas läsförståelse. Genom samtal samt arbetsboken tillhörande kapitelboken och olika övningar blir barnen bekanta med olika strategier som vi sedan kan tillämpa när vi läser andra sagor och berättelser i barngruppen.

Läsförståelseövningarna bygger genomgående på samtal. Det är genom samtalen i gruppen som utvecklingen sker. Två andra viktiga delar i svenskämnet, tala och lyssna kommer med i det arbetet.

Lyckostjärnan är ett läromedel som bygger på aktuell  läsforskning.

 Till varje berättelse, i Lyckostjärnan finns en stor samtalsbild för det viktiga språkutvecklande samtalet i gruppen.

Tidsplan

Denna planering sträcker sig över hela läsåret.

Förmågor att utveckla

 

I ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Kommunikativ förmåga: Genom att t.ex. spela spel och följa regler. Lyssna till andra och själv sätta ord till handlingen.

Begreppslig förmåga: Genom att öva på lägesord praktiskt som teoretiskt.

 

Mål

Kunna ge och ta muntlig information. Känna till och förstå rutin och struktur i en arbetsbok.

Ge eleverna möjlighet att utveckla sitt intresse och förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om olika typer av texter och händelser.

Kan använda de svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

 

Arbetssätt, metod och material

 Högläsning ur kapitelboken till storbild. Diskuterar kapitlets innehåll. Arbetsboken är sammankopplad till kapitelboken.

 

 

Bedömning

Eleverna får visa sina kunskaper genom att lyssna, reflektera, analysera samt diskutera innehållet tillsammans med sina klasskamrater och lärare, detta i både helklass och mindre grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: