Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2018-01-29 15:37 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 2 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Hur ska vi leva så att vår jord räcker till de som kommer långt efter oss? Du ska få lära känna olika material och dess egenskaper och hur de källsorteras. Du ska också få lära dig vilka material man använde förr i tiden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Begreppslig förmåga; kunna förklara begrepp som Hållbar utveckling, namn på olika material och hur de kan användas och sorteras, återvinning och nedbrytning.

Analysförmåga; kunna jämföra olika val i vardagen, se för- och nackdelar med dem och vilka konsekvenser dessa val får för vår miljö. Kunna diskutera hur detta har förändrats genom historien.

Kommunikativ förmåga; att berätta om egna val, kunna motivera dessa men också lyssna på andras val och resonera kring dessa.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att diskutera följande frågor:

Vad menas med hållbar utveckling?
Vad är återvinning?
Varför ska vi återvinna?
Vad är källsortering?
Vad händer på en återvinningsstation?
Vilket skräp går att återvinna?
Vad kan det bli för nya saker av det vi källsorterar?

Vad kan jag göra för att bidra till en hållbar utveckling?

 

 • Känna till och kunna sortera olika material:
 1. Trä
 2. metall
 3. plast
 4. porslin och glas
 5. textil
 • Kunna sortera material för återvinning och återanvändning.
 • Kunna kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få lära dig några olika material som används i vardagen.

Du kommer att få se filmer som handlar om källsortering och återvinning.

Du kommer att få träna på att sortera skräp och skilja på olika materials egenskaper.

Du kommer att få prova på att göra konst/något nytt av skräp.

Du kommer att få diskutera kring hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Du kommer att få jämföra hur det var förr i tiden med konsumtion och återvinning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: