Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering (programmering från början)

Skapad 2018-01-29 18:02 i Munkedalsskolan Munkedal
Koppling till kursplaner och centralt innehåll: Matematik Algebra Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Teknik Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. Lektion 1 Programmera någon att bre en smörgås. Syftet med lektionen är att få en inblick i att roboten bara gör exakt vad den blir tillsagd. Förmågor som tränas: Att kunna kommunicera instruktionerna i en tydlig stegvis ordning.
Grundskola 4 – 6 Matematik Teknik
Stora delar av vår värld är idag uppbyggd av kod. Med kod menas digitala instruktioner på olika programspråk. När vi startar mikron, datorn, mobilen mm tar vi del av den kod någon annan har skapat och programmerat. Eleverna kommer under några veckor få en förståelse för att programmera. De ska få en förståelse för vad som ligger bakom den digitala teknik som finns runt omkring oss.

Innehåll

Koppling till kursplaner och centralt innehåll:

Matematik
Algebra
Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering.
Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Teknik
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Lektioner, syfte och förmågor som tränas:

Lektion 1 - Programmera någon att bre en smörgås.
Syfte:
• Att få en inblick i att roboten bara gör exakt vad den blir tillsagd.
Förmågor som tränas:
• Att kunna kommunicera instruktionerna i en tydligt stegvis ordning.

Lektion 2 - Lapp- programmering
Syfte:
• Att programmera varandra att göra en hälsning genom att
formulera, beskriva och följa instruktioner tillsammans.
Förmågor som tränas:
• Att kunna analysera och dela upp instruktioner i mindre steg.
• Att med hjälp av en begränsad samling uttryck formulera instruktioner för hälsningen ska utföras.
• Få insikt i vad en dator gör då den utför program, alltså tolkar och utför
instruktioner.

Lektion 3 - Programmera kompisar
Syfte:
• Att eleverna får programmera kompisar att gå en bana med hjälp av lappar.
• Att eleverna övar på att ge instruktioner utan datorer, istället får de programmera med lappar.
• Att eleverna övar på att prata datorns språk och ge instruktioner för att få förförståelse för kommandon och algoritmer.
Förmågor som tränas:
• Att kunna analysera och dela upp instruktioner i mindre steg.
• Att med hjälp av en begränsad samling uttryck formulera
instruktioner för hälsningen ska utföras.
• Att få insikt i vad en dator gör då den utför program.

Lektion 4 - Dansprogrammering
Syfte:
• Att eleverna får programmera en dans med hjälp av lappar.
• Att eleverna övar på att prata datorns språk och ge instruktioner för att få förförståelse för kommandon och algoritmer.
• Att eleverna får förståelse för hur viktigt det är med exakta instruktioner.
Förmågor som tränas:
• Att kunna analysera och dela upp instruktioner i mindre steg.
• Att med hjälp av en begränsad samling uttryck formulera instruktioner för hur en dans ska utföras.
• Att få insikt i vad en dator gör då den utför program.

Lektion 5 - Koda ditt eget halsband.
Syfte:
• Att eleverna får prova på att prata datorns språk genom
att göra ett pärlhalsband av binär kod som visar elevens namn.
Förmågor som tränas:
• Att kunna analysera och dela upp instruktioner i mindre steg.
• Få insikt i vad en datorn pratar för språk.

Lektion 6 - Undervisa om programmering med Hour of Code
Syfte:
• Att eleverna får öva på att koda på riktigt. Eleverna får klicka på pilar som visar åt vilket håll bollen ska rulla.
Förmågor som tränas:
• Att kunna analysera och dela upp instruktioner i mindre steg.
• Få insikt i vad en dator gör då den utför program, alltså tolkar och utför
instruktioner.

 

Bedömning och dokumentation

Din kunskapsutveckling bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid och vid återkoppling till arbetet. Jag observerar också hur väl du genomför och dokumenterar dina olika undersökningar och arbeten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: