👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sociala leken och språk

Skapad 2018-01-29 18:24 i Pysslingen Förskolor Raus Förskola Pysslingen
Här skriver ni vilket projekt som arbetas med!
Förskola
Vi ger barnen förutsättningar att stimuleras att utvecklas i sin lek, samespel och kommunikation

Innehåll

Vad jobbar vi med?

Vi jobbar med att lära barnen hur lek och socialt samspel kan fungera genom att kommunicera, samsas och hjälpas åt, vänta på sin tur, lyssna på kompisen, samarbeta, utveckla sin fantasi och sin språkliga förmåga.

Vi jobbar med sagor, dramatiserar, barnen får vara med och samtala om handlingen i sagan. Vi jobbar med rim och ramsor. 

Vi kommer använda tecken som stöd för att ge barnen hjälp att uttrycka det dem vill säga på ett annat sätt än ord. Använda enkla tecken i sånger och vid andra situationer. Vi sätter upp foton i barnens höjd samt tar bilder på barnen och de olika tecken. 

Varför jobbar vi med det? Syfte?

Just nu ser vi att barnen har utvecklat sin lek och har stort intresse av olika rollekar. 

Vi vill att barnen ska känna sig trygga i sin lek och samspel med sina kompisar.

Vi vill även att dom ska utveckla empati och social kompetens samt utveckla sin språkliga förmåga.

Vi vill hjälpa barnen att utveckla sitt talspråk genom att samtidigt arbeta med tecken som ett stöd i kommunikationen. 

 

Hur kommer vi jobba med det?

Vi som pedagoger kommer att vara med i leken och hjälpa barnen att utveckla leken vidare både inomhus och utomhus. Vi vill ta vara på deras fantasi och ge dom redskap att utvecklas i lek och samspel mellan varandra.

Vi pedagoger visar och inspirerar barnen till lek genom att dramatisera. T.ex "jag handlar korv på Maxi", "jag nattar bebisen". 

Vi tillför ny inspirerade miljö där barnens rollekar får utvecklas såsom affär, transportmedel, läkarstation m.m

Vi vill stimulera deras språk och öka ordförråd och förståelse genom sagor, lek, drama, sång, rim och ramsor.

 

 

UTVÄRDERING 

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

 

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

Vi kan se att barnen har utvecklats i leken. Barnen har valt att dramatisera händelser och de leker ofta mamma, pappa , barn då vi har barn som har blivit storasyskon.  Flera har gått från parallellek till rollekar. I leken använder de sin fantasi och vi har hjälpt barnen med att sätta ord på känslor som uppstår i leken. Det har tränats empatiska förmågor. Vi ser att barnen har blivit trygga och att de små ger sig in i leken tillsammans med de stora barnen.

så förmågorna vi har sett är följande. Trygghet,socialt samspel, delaktighet, språk, turtagande, omsorg.

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

Vi har sett att barnen har utvecklat sitt intresse för lek då de har uppfunnit nya lekar efter våra teman. De har själva kommit med förslag om att bygga kojor, brandbilar, bussar mm. Barnen har visat intresse för drama och att leka med andra. Vi har sett en grupp som har samspelar bra ihop, både stora och små.

Vad har vi sett för behov?

De har haft behov av att få handledning i leken. Där har vi fått hjälpa till med språket så att barnen kan kommunicera och samspela i leken. Vi har hjälpt barnen att utveckla leken genom att tillföra nya idéer och saker.

 

Hur ska vi utmana barnen vidare?

Vi kommer nu att gå på sommarledigheten och till hösten får vi en ny grupp där vi kommer att fortsätta att hjälpa och utmana barnen vidare i lek och socialt samspel.