Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor

Skapad 2018-01-29 18:25 i Segersta Förskola Unikum Piloter HT17
Förskola
Vi kommer att jobba med våra känslor.För att stärka barnen i deras jag och göra dem mer medvetna om sina och andras känslor samt att sätta ord på dessa.

Innehåll

Nuläge

Vi har märkt att det är väldigt många av konflikterna i barngruppen som skulle kunna lösas om barnen själva kan känna igen och prata om känslorna som uppstår. 

Vi vill att barnen  ska få utforska de olika känslorna för att sedan kunna utveckla det egna jaget. För att kunna öva upp empati så behöver vi  först se att barnen har förmågan att avläsa andra människors känslor. 

Mål 

 

Vi vill låta barnen utforska det egna jaget genom att få prova alla de olika känslorna genom sammarbetsövningar, musik, målning, samtal och drama. Vi vill att barnen ska få bättre förståelse för hur man ska vara en bra kompis och att förstå hur deras eget sätt att vara påverkar människorna runt om dom.

Syfte

Vi vill genom detta arbete skapa ett bättre gruppklimat där barnen både vågar visa sina egna känslor samt kunna se på en kompis hur den mår. Vi vill även bygga en grund för barnen att våga vara den dom är och att våga uttrycka det.

 

Genomförande

Ekorrarna (Barn födda 13-14:)

Vi kommer att börja med att utforska varje känsla för sig, hur ser man ut i känslan, hur det känns i kroppen, hur kan musik låta med den speciella känslan, vad kan man koppla för färger till känslan?

Barnen kommer att få utrycka sig genom drama, bild, sång och musik.

Vi kommer att arbeta med detta tema på torsdags förmiddagar mellan kl 9-10:30. Arbetet kommer att fortgå under hela våren.

 

Rävarna (Barn födda -12)

Vi kommer att utgå från böcker där vi reflekterar och diskuterar tillsammans med barnen om olika känslor. Vi kommer att låta barnen uttrycka sina känslor genom skapande, musik, rörelse och drama.  Vi utgår ifrån barnens reflektioner kring känslor då vi arbetar vidare med temat. 

I arbetet kommer vi även att arbeta med kort där varje känsla finns på bild och även tecknet för den samma. 

Rävarna kommer att arbeta i sin grupp på tisdagar mellan klockan 9.15-10.30. Temat känslor kommer dock att flöda i verksamheten under alla dagar under vårterminen.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar med bilder och text efter varje lärtillfälle. Vi kommer kanske inte att publicera alla tillfällen på unikum men sätter upp bilder i hallen. Varje pedagog är ansvarig för att dokumentera sina respektive grupptillfällen.

Ansvar

Alla pedagoger har ansvar att planera och utföra sin respektive grupps aktiviteter. 

 

Uppföljning

Vi reflekterar och analyserar under temats gång och ser sen om vi behöver fokusera mera på någon del eller behöver göra på ett annat sätt. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: