👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik, demokrati och politik

Skapad 2018-01-29 19:02 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi ska arbeta med begreppen källkritik, demokrati och politik. Vi ska ta reda på mer om olika källors trovärdighet och hur vi kan bli mer källkritiska. Vi ska också ta reda på hur människor påverkar varandra och hur det är att leva i ett samhälle tillsammans.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med källkritik, politik och demokrati.

Reflektera över begrepp som KÄLLKRITIK, MAKT, BUDGET, DEMOKRATI och BESLUT.

Begrepp: demokrati, diktatur, riksdag, regering, kommun, landsting,

Förmågor: sammanfatta, se samband och dra slutsatser, analysera

Arbetsgång:

Arbeta med text och frågor.

Diskussioner i grupp. 

Bjuda in en eller flera politiker till skolan för frågestund.

Studiebesök till rådhuset i Söderhamn.

Se på olika filmer med anknytning till arbetsområdet med efterföljande diskussioner.

Göra ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige.

Slutprov, frågor och svar.

 

 

Uppgifter

 • Att rösta

 • Våra grundlagar

 • Politiska partier och ideologier

 • Utanför systemet

 • Utmaningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6