Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4

Skapad 2018-01-29 19:41 i Edsskolan Östhammar
vikingatiden.
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap Svenska Bild Historia

Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden?

Innehåll

När vi är klara ska du kunna

  • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, hur skötte man sin hygien, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur såg deras kläder ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn
  • Berätta om vikingarnas handels och plundringsresor.
  • Redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbad samt om kristendomens framfart.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med vikingatiden genom att:

  • Läsa om vikingatiden och diskutera texter
  • Se filmer
  • Svara på frågor muntligt och skriftligt

Vad ska du kunna?

Din kunskap och förmåga att:

  • Känna till delar av vikingatiden
  • Hur levde de?
  • Vad gjorde de?
  • Vilken tro hade de?

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att sammarbeta, lyssna, diskutera och svara.

Matriser

Hi Re Sv Bl
Vikingatiden, åk 4-5

>>>
>>>
>>>
Känna till vikingarnas religion - asatron.
Du känner till någon asagud.
Du känner till några asagudar.
Du har goda kunskaper om flera asagudar och kan redovisa vad du vet om dem.
Känna till vikingarnas resor.
Du känner till att och hur vikingarna reste ut i världen .
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte.
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annolunda ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levandsvillkor såg ut under vikingatiden, Du kan redovisa muntligt/skriftligt.
Känna till hur kristendomen kom till Norden.
Du kan kortfattat redogöra viss fakta om hur kristendomen började införas i Norden.
Du kan redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till några centrala figurer.
Du kan utförligt redogöra för hur det gick till när kristendomen började spridas i Norden. Du kan också redogöra för några centrala figurer muntligt/skriftligt.
Känna till vikingarna skriftspråk - runor.
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är och skriva något med runskrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: