Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 åk 8 Sv Min granne är en mördare LJ/VB

Skapad 2018-01-29 20:21 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 8 Svenska
Min granne är en mördare!?

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att uttrycka dig i skrift och mer exakt ska du lära dig skriva en berättelse där du använder dig av gestaltning.

Du ska lära dig: 

 • hur du bygger upp en berättelse
 • hur du gestaltar miljö och personer
 • hur du beskriver miljö och personer

så att du sedan kan skriva en egen berättelse

 

Innehåll

Arbetsområdet handlar om berättelser, deras typiska drag uppbyggnad och innehåll. Kunskapsområden som behandlas är Läsa och skriva samt Berättande texter och sakprosatexter.

 

Genomförande

Under arbetsområdet kommer vi, enskilt och i grupp att: 

 • träna på att gestalta
 • gestalta miljö och personer
 • gå igenom den dramaturgiska kurvan

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att delta i de övningar vi gör i klassrummet, samt genom att skriva en egen berättelse.

 

Kursplanemål

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
SKRIVA EN BERÄTTELSE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
STRUKTUR
anpassar mitt skrivande till strukturer/genre
Jag delar ibland in i stycken och skriver en tydlig inledning ELLER avslutning. i huvudsak
Jag delar oftast in i stycken och skriver en tydlig inledning OCH avslutning. Jag markerar oftast mina stycken korrekt. relativt väl
Jag delar alltid in i stycken och skriver både en inledning som skapar intresse och en avslutning med “knorr”. Jag markerar mina stycken korrekt. väl
SPRÅKLIG VARIATION
skriver olika texter med
skriver på något ställe med träffande, annorlunda uttryck, upprepar ibland ord, startar oftast meningar på samma sätt, binder ihop meningar med OCH/MEN, använder något stilgrepp. viss språklig variation
Jag skriver på några ställen med träffande, annorlunda uttryck, upprepar sällan ord, startar meningar på samma sätt, har variation på bindeorden, använder några stilgrepp relativt god språklig variation
Jag skriver på många ställen med träffande, annorlunda uttryck, upprepar mycket sällan ord eller startar meningar på samma sätt - om det inte har effekt för texten, har stor variation på bindeorden, använder många stilgrepp. god språklig variation
SKRIVREGLER
följer skriftspråkets normer med
gör ibland fel på stor/liten bokstav, stavar ibland fel på vanliga ord som följer stavningsregler (dubbelkonsonant etc.), glömmer eller sätter ibland ut fel skiljetecken. blandar olika tempus på ett felaktigt sätt. meningarna är oftast enkla och ganska korta. radar ibland satser på varandra och skiljer dem åt med kommatecken. viss säkerhet
använder stor/liten bokstav rätt stavar oftast rätt men kan ibland missa på svåra, ovanliga ord, använder oftast rätt skiljetecken. blandar ibland olika tempus på ett felaktigt sätt. meningarnas längd och ordföljd varierar. satsradar sällan. relativt god säkerhet
använder stor/liten bokstav rätt, gör få stavfel, gör få fel i användning av skiljetecken. använder tempus korrekt. meningar är varierande i längd och variationen ger ett behagligt flyt i texten. satsradar inte. god säkerhet
GESTALTNING
skriver berättande texter med gestaltande beskrivningar
beskriver hur känslan visar sig enkla
beskriver hur känslan visar sig, både i ansikte, kropp och i vad du gör och säger utvecklade
beskriver på flera sätt hur känslan visar sig, både i ansikte, kropp och i vad du gör och säger välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: