Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2018-01-29 21:13 i Malmaskolan Uppsala
Grundskola 4 Kemi
Vad är vatten och luft? Det ska vi lära oss om under de kommande veckorna. Vi kommer experimentera mycket för att undersöka vad de har för olika egenskaper.

Innehåll

Under detta arbetsområde ska du:

  • Öva dig i att göra laborationer och att dokumentera dessa i labbrapporter.
  • Du ska lära dig om vattens olika egenskaper, som att vatten är ett lösningsmedel och vad som händer med vatten vid temperaturförändringar. 
  • Du ska lära dig hur en vattenmolekyl ser ut, och då lära dig om vad en molekyl och atom är.
  • Du ska lära dig om aggregationsformerna fast, flytande och gas.
  • Du ska lära dig om vattnets kretslopp och vattnet i vår samhälle.
  • Du ska veta vad luft är, och att luft väger och tar plats.

 

Vi kommer att läsa texter i boken Koll på NO.

Vi kommer att experimentera och dokumentera våra upptäckter.

Vi kommer se filmer.

Vi kommer göra studiebesök på reningsverket.

 

Bedömning:

Vi kommer att göra ett kort prov där du får visa vilka faktakunskaper du har.

Vi kommer att göra en laboration där du får visa dina praktiska kunskaper och skriva en labbrapport för att visa hur du kan dokumentera en undersökning.

Du kommer få visa att du har förstått  vattnets kretslopp och vattnet i vårt samhälle genom att beskriva det med hjälp av ord och bild.

Matriser

Ke
Vatten och luft

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Labborationer
Du kan med stöd följa en instruktion. Du är rädd om materialet och använder det som det är tänkt.
Du kan följa en instruktion. Du är rädd om materialet och använder det som det är tänkt.
Dokumentaion
Du dokumenterar dina undersökningar och utgår från vår mall. Det framgår vad du har gjort och vad du kommit fram till.
Du dokumenterar dina undersökningar och utgår från vår mall. Det är tydligt vad och hur du har gjort. Du redovisar resultatet och du har en slutsats som delvis förklarar ditt resultat.
Du dokumenterar dina undersökningar och utgår från vår mall. Det är tydligt vad och hur du har gjort. Du redovisar resultatet och en slutsats som förklarar ditt resultat.
Vattnets egenskaper
Du vet vad vatten har för kemisk beteckning och vilka ämnen det är uppbyggt av. Du vet att vatten kan vara i formerna is, vatten och ånga.
Du vet vad vatten har för kemisk beteckning och vilka ämnen det är uppbyggt av. Du kan rita en vattenmolekyl. Du vet att vatten kan vara i formerna fast, flytande och gas.
Du vet vad vatten har för kemisk beteckning och vilka ämnen det är uppbyggt av. Du kan rita en vattenmolekyl. Du vet att vatten kan vara i formerna fast, flytande och gas och du kan begreppen för när ett ämne övergår till en ny form. Du förstår vad kondens är och varför det bildas.
Luftens egenskaper
Du vet att luft är en blandning av olika gaser. Du vet att luft tar plats och att luft väger och du kan berätta enkelt om hur vi kan veta det.
Du vet att luft är en blandning av olika gaser och att syre är en av dem . Du vet att luft tar plats och att luft väger och du kan förklara hur vi kan veta det.
Du vet att luft är en blandning av olika gaser, och att kväve och syre är de vanligaste men att det även finns koldioxid i luften. Du vet att luft tar plats och att luft väger och du kan förklara hur vi kan veta det.
Vattnets kretslopp och vattnet i vårt samhälle
Du kan göra en bild och använder dig av text så att det går att förstå vattnets kretslopp och något om hur vi använder vatten i samhället.
Du kan göra en tydlig bild och du förklarar i text så att det framgår hur vattnets kretslopp fungerar och om hur vi använder vatten i samhället.
Du kan göra en tydlig bild och du förklarar utvecklat i text hur vattnets kretslopp fungerar och om hur vi använder vatten i samhället. Du använder dig av de kunskaper du fått under arbetet, d.v.s filmer, texter och studiebesök.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: