Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsumentkunskap åk 9 VT18

Skapad 2018-01-29 21:24 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Temat berör ungdomars samt hemmets ekonomi. Vi kommer arbeta med budget och kassabok. Fördjupa oss i konsumentlagar. Se till konsumentens rättigheter samt skyldigheter. Vi kommer även prata om reklamens påverkan
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanen. Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sina förmågor för att vara miljömedvetna konsumenter. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Innehåll

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

·       Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.

 

·       Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.

 

·       Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

 

·       Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

 

·       Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

 

·       Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

·  Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

·  Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

·  Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer lära oss om konsumentens rättigheter och skyldigheter. Vilka lagar behöver vi kunna.  Vi kommer att besöka affären då vi arbetar med och jämför priser på livsmedel och varor. Vi kommer även att titta på några avsnitt Livet och pengarna. Arbetet kommer främst att vara teoretiskt.

Området examineras med skriftligt prov samt inlämningsuppgifter.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

Hur väl du resonerar kring rättigheter och skyldigheter

Hur väl du kan jämföra olika konsumtionsalternativ och dessa konsekvenser samt jämföra olika konsumtionsval utifrån hållbar utveckling och privatekonomi

Jag bedömer skriftliga uppgifter och prov samt vid diskussioner i klassen.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet finner du på sites/mina studier.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Komsumenträtt åk 9

E
C
A

Konsumtion

E
C
A
Ekonomi
Du gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Du gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Du gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Konsumenträtt
Du kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Du kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Du kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Hållbar utveckling

E
C
A
Konsekvenser
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: