👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B

Skapad 2018-01-29 21:28 i Parkskolan Ludvika
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Vi ska under våren arbeta med matematik i många olika former.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig mer om:

 • analoga klockan
 • multiplikation och problemlösning
 • strategier vid problemlösning
 • talen 0-1000
 • tal i olika kulturer genom historien
 • jämföra tal
 • ental, tiotal och hundratal som ökar och minskar
 • geometri, mätning och statistik
 • avrunda och överslagsräkning
 • subtraktion och addition med uppställning
 • meter och kilometer
 • vikt

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok och på arbetsblad.

Hur du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet och genom att göra en diagnos efter varje kapitel.

 

Vad som kommer att bedömas:

I slutet av varje kapitel görs en diagnos. Efter detta fylls matrisen nedan i.

Elevens förmåga bedöms fortlöpande under terminens gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2B

Ny nivå
Kapitel 1
hela och halva timmar
kvart i och kvart över
över och i
fem i halv och fem över halv
om en halv timme
Kapitel 2
Multiplikation med 3.
Multiplikation med 4.
Kan någon strategi för problemlösning.
Kapitel 3
Noll på entalets eller tiotalets plats.
Tal i olika kulturer genom historien.
Att jämföra tal.
Ental och tiotal ökar och minskar.
Hundratal ökar och minskar.
Kapitel 4
Punkt, linje och stråle.
Sträcka och öppen polygon.
vinkel
månghörningar Rektangel och rätblock, kvadrat och kub, cirkel och klot
Liter och deciliter.
Kapitel 5
Avrunda och överslagsräkna.
Subtraktion och addition med uppställning.
meter och kilometer
kilogram
Metakognitiv förmåga BUFFELN
Jag kan med stöd av en vuxen eller en kamrat lösa enkla vardagliga problem.
Jag kan lösa enkla vardagliga problem.
Jag kan lösa mer avancerade problem på egen hand.
Metakognitiv förmåga BUFFELN
Jag kan med stöd av en vuxen eller en kamrat välja en lämplig metod för att lösa ett problem.
Jag kan oftast välja en lämplig metod för att lösa ett problem.
Jag kan välja en lämplig metod för att lösa ett problem.
Begreppslig förmåga NOSHÖRNINGEN
Jag kan med hjälp av en vuxen eller en kamrat förklara enkla matematiska problem.
Jag kan förklara några enkla matematiska problem.
Jag kan förklara flera matematiska begrepp och sätta in dem i ett sammanhang.
Kommunikativ förmåga ELEFANTEN
Jag kan med stöd av en vuxen eller en kamrat förklara hur jag tänkt när jag löst ett problem.
Jag kan förklara hur jag tänkt när jag löst ett problem.
Jag kan utförligt förklara hur jag tänkt när jag löst ett problem.