Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Landlady

Skapad 2018-01-29 22:11 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 9 Engelska
Interpret and analyze a short story called The Landlady by Roald Dahl

Innehåll

Go to www.commonlit.org and search for “The Landlady”. Read the short story. While reading, take notes or highlight text passages on how the two main characters (protagonists) are described.

 

Alternative A: Write a text where you make a description of each person. How do they look like? What are their personality traits? Try to use as much descriptive language as possible.

 

Alternative B: Make a description of the protagonists, look above. Considering your finished description, what details are written in the text and what details are your own conclusions? Did you find any hints for these in the text? Explain.

 

Alternative C: Make a description of the protagonists, look above. As a reader, what kind of conclusion can you draw about the landlady from her conversation with Billy in the sitting room? What do you think is the theme of the text? Give examples from the text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Short story

Förmågan att:

F
E
C
A
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i texten.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i texten.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i texten i.
Använda språkliga strategier för att förstå
För att underlätta din förståelse av texten kan du använda dig av någon strategi i din läsning.
För att underlätta din förståelse av texten kan du i viss utsträckning använda dig av strategier i din läsning.
För att underlätta din förståelse av texten kan du i viss utsträckning använda dig av strategier i din läsning.
Diskutera innehåll
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i texten.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i texten.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i texten.
Formulera sig och kommunicera i tal. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
I muntliga framställningar kan du formulera och uttrycka dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat presentationen till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande som visar på ett varierat ordförråd. Du formulerar dig även med visst flyt och har i någon mån anpassat presentationen till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande som visar på ett varierat ordförråd. Du formulerar dig även med flyt och har viss anpassning av presentationen till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: