Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten Åk 4

Skapad 2018-01-30 08:07 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3)
Om det inte fanns vatten på vår planet skulle det inte gå att leva här. Alla djur och växter behöver vatten för att kunna överleva. På jorden har vi gott om vatten i alla våra världshav. Men de vattnet kan man inte dricka. Visste du att bara 3 % av jordens vatten är sötvatten, alltså sådant vatten som går att dricka? Din kropp består till två tredjedelar av vatten. Vi behöver dricka ungefär 2,5 liter vatten om dagen. En del av vattnet får vi i oss genom maten, eftersom all mat innehåller vatten. Utan att kroppen får i sig vatten klarar man sig bara några dagar, sen tjocknar blodet och rinner allt långsammare. Detta gör att hjärtat får allt svårare att pumpa runt blodet. Varför är det så viktigt att hjärtat kan pumpa runt blodet tror du?

Innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

Målen för detta arbetsområde är att du ska veta:

* Hur vattnets kretslopp fungerar.

* Vattnets olika aggregationsfaser.

* Vad ytspänning är och hur det fungerar.

 

Följande begrepp ska du kunna

·       Aggregationsfas

·       
Fastform

·       Flytandeform

·       Gasform 

·       Molekyl

·       Atom

·       H2O

·       Avdunsta

·       Smälter

·       Kondens

·       Nederbörd

·       Ytspänning

·       Vattenånga

·       Kretslopp

·       Sötvatten

·       Saltvatten

·       Grundvatten

·       Ytvatten

·       Glaciär

 

Hur visar du att du har nått målen?

* Jag kan förklara vattnets olika begrepp.

* Jag kan ge exempel på och beskriva ytspänning.

* Jag kan ge exempel på och förklara vattnets kretslopp.

* Jag kan beskriva och ge exempel vattnets aggressionsfaser.

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

* Du kommer få ta del av fakta från filmer, texter och annat material.

* Du kommer att få möjlighet att öva/visa dina förmågor.

* Du kommer att få genomföra laborationer.  

 

Följande förmågor ska vi arbeta med:

Analysförmågan

Du kommer att få öva på att visa att du kan se samband, ge exempel på människors beroende av vatten i din vardag. Du kommer få öva på och visa att du kan redogöra för vattnets kretslopp och vattnets aggressionsfaser. Detta visar du genom att underbygga dina resonemang med fakta och den kunskap du tagit del av.

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan samtala och diskutera kring områdets innehåll tillsammans med kamrater. Du kommer få framföra dina åsikter kring vattnets påverkan i din vardag och bemöta kamraters åsikter på ett sätt som fördjupar samtalet och för diskussionen framåt.

Begreppsförmågan

Du ska visa att du kan använda naturvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: