Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3D med Google Sketchup

Skapad 2018-01-30 08:26 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9
Hur man använder ett 3D-program för att skapa ritningar och hur användningen av digitala ritningar förändrat produktionen i vårt samhälle.

Innehåll

CAD-tekniken började användas på 1970-talet, och användes då framförallt i syfte att försöka efterlikna de ritningar och andra designer som tidigare skapades för hand. CAD stod från början för Computer-Aided Drafting, vilket ger en ledtråd till att det var en mycket mer ensidig teknik när den först började användas. Under 1980- och 1990-talen utvecklades dock denna teknik enormt, vilket ledde till att man numera kan skapa snabba 3D-visualiseringar av en ritning. Andra fördelar som CAD har tillfört designprocessen är möjligheten att enkelt och snabbt göra förändringar, att återanvända redan skapade designelement (och därmed spara tid), att skapa en verklighetstrogen simulering av resultatet utan att skapa fysiska prototyper och möjligheten att kunna integrera ritningar med till exempel ett databasprogram. Om man vill utvärdera sin design utifrån en uppsättning regler eller lagar kan man också enkelt göra det med CAD-tekniken.

CAD används inom en rad olika industrier och områden. Som några exempel kan nämnas att tekniken används inom bilindustrin, inom varvsindustrin, och inom rymdforskningen för att bygga raketer. Den är också ett ovärderligt hjälpmedel för arkitekter och andra inom byggindustrin, liksom för de som skapar proteser. Dessutom används tekniken för dataanimering i animerade filmer och specialeffekter i vanliga filmer. Om ditt företag använder CAD på något sätt i er verksamhet, är era datorer uppenbarligen ett viktigt arbetsredskap. Det är då viktigt att slippa datorproblem som hindrar er verksamhet, vilket man kan åstadkomma genom att ha effektiva IT-lösningar. För det kan ni kontakta Internetvikings.com.

Computer-Aided Design ger också möjlighet att spara tid och pengar i andra delar av tillverkningsprocessen i en produkt, till exempel genom att man kan använda CAM, Computer-Aided Manufacturing. Med tanke på den ekonomiska vinst som finns att tjäna på CAD kommer tekniken med största sannolikhet att fortsätta utvecklas i framtiden.

Matriser

Teknik år 9

Teknisk utveckling:

Kan redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna.
På väg
Kan

Konstruktion:

Kan göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar.
På väg
Kan

Tekniken i samhället:

Kan analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur samhälle och individens livsvillkor.
På väg
Kan
Kan identifiera, undersöka och med egna ord förklara några tekniska system genom att ange de ingående komponenternas funktioner och inbördes relationer.
På väg
Kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: