Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Besöket till Naturhistoriska Riksmuseet: Livets myller

Skapad 2018-01-30 08:34 i Capellaskolan Grundskolor
Grundskola F
Vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 antogs konventionen om biologisk mångfald. Idag har 191 länder skrivit på konventionen, som innebär att man ska förhindra förlusten av arter, naturtyper och ekosystem. FN utlyste år 2010 till ett internationellt år för biologisk mångfald. Under detta år beslutade världens länder om nya mål för att skydda mångfalden. Vid ett möte i Nagoya enades man om att hejda förlusten av biologisk mångfald till år 2020, kombinerat med ett omfattande åtgärdspaket. Det är en viktig del i världens miljöarbete. Kan vi stoppa förlusten av biologisk mångfald bidrar vi till att bekämpa fattigdomen och till ett hållbart nyttjande av naturen. På museet har vi gjort ett spår där du kan lära dig mer om biologisk mångfald, hur den har uppkommit och varför den är viktig att bevara. Spåret går genom utställningarna Natur i Sverige, Liv i vatten, Den mänskliga resan och Livets mångfald. Det har nio stationer som kan besökas i valfri ordning.

Innehåll

Studiebesök årskurs 7-9. Tisdagen den 6 Februari från klockan 10:00. Lunchmacka ska finnas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: