👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2018-01-30 08:46 i Västanvindens förskola Hudiksvall
Förskola
Ett dokument, ett underlag för kommunens dokumentationsprotokoll 1,2,3

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Babblarna

Tidsperiod: Jan 2018-

Förskolans namn: Västanvinden

Grupp:Vitsippan

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum:20180114

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga. Babblarna kommer vara vårt verktyg. Vår tanke är att många barnen är intresserade av dessa figurer därför finns goda möjligheter till ett lustfyllt lärande.

 

Vilka målområden i läroplanen berörs?

Varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med ord.

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Vi ser möjligheter  att nå hela läroplansmålet

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Observationer

Barnen görs delaktiga genom reflektioner, deras nyfikenhet, behov, intresse leder temat vidare.

Alla pedagoger är ansvariga

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

Genom dokumentation i hallen, våra reflektionsprotokoll och Unikum

planeringen upprättad av:

Solvi, Anki och Marianne