Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrinet

Skapad 2018-01-30 08:47 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Vi tillverkar en låda med hemlig botten en s.k. "blindbotten" där man kan gömma saker som man inte vill att någon ska hitta.
Grundskola 4 Slöjd
Lådor är alltid bra att ha. Visst är det spännande att lyfta på locket och se vad som finns där. Ett skrin är en liten kistliknande förvaringsmöbel, vanligen en låda med gångjärnsförsett lock. En liknande låda med löst lock kallas oftast för ask. Ordet skrin förekommer i flera sammansättningar som understryker att det som förvaras i skrinet är något värdefullt, t.ex. smyckeskrin eller kassaskrin.

Innehåll

 

Målet för arbetsområdet

är att du ska lära dig förverkliga ett alster från ide till färdig produkt genom en skiss, en vyritning samt praktiskt arbete i framförallt trä, men också med inslag av alternativa material. Du får vara både uppfinnare, arkitekt och snickare. Du ska lära dig olika sammansättningstekniker och vilka verktyg som används till detta. till exempel hopsättning med skruv, plugg, spik och lim. Du ska lära dig om målning och oljning.
-Du ska utveckla din förmåga att lyssna på genomgångar och instruktioner för att sedan kunna arbeta efter dem.
-Du ska utveckla din förmåga att arbeta självständigt, överväga olika lösningar, samt att formulera handlingsalternativ som leder arbetet framåt
-Du ska även utveckla din förmåga att reflektera över din arbetsprocess och visa på samband mellan form, färg, kvalitet och funktion.

Konkretisering

Du ska kunna:

-planera och utföra ett arbete i trä  

-namnge träslagen / skivmaterialen vi arbetar med.

-såga av en bräda i 90 graders vinkel.

-hantera såglåda på ett ändamålsenligt sätt.

-hantera vinkelhake.

-namnge verktygen du använt.

-hantera verktygen och maskinerna på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

-redovisa ditt arbete i skriftlig form med bild på föremålet du tillverkat.

Undervisning/arbetssätt

Genomgångar med instruktioner, resonemang och diskussioner, både enskilt och i grupp.

Praktiskt arbete.

Utvärdering av arbetet.


Vi kommer att arbeta med:

Ritning i tre vyer i skala 1:2

Begreppet 90 grader.

Sågning av brädor i en såglåda.Spikning och val av lämplig storlek på spik.

Gångjärn och dess funktion samt montering.

Slipning.

Dekorering.

Ytbehandling.

Redovisning av arbetet.

Bedömning

Genom iakttagelser av eleven under arbetet, dokumentation och elevens utvärdering/redovisning samt bilder.
Din förståelse vid genomgångar och instruktioner, både sådana som ges i grupp samt de som ges enskilt.
Din förmåga att använda mätverktyg.
Din förmåga att välja,hantera och benämna olika redskap, verktyg och maskiner.
Din förmåga att ta ansvar samt graden av självständighet i ditt arbete.
Din förmåga att genomföra och slutföra arbetet.
Utvärderingen av ditt arbete samt din förmåga att använda rätt begrepp till arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: