Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningskriterier Fjordskolan

Skapad 2018-01-30 08:53 i Fjordskolan Kungen Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 9
Skriv en kommentar om ditt individuella mål. Du får även förtydliga bedömningskriterierna med en kommentar.

Matriser

Bedömningskriterier

Jag levererar

Bedömning av individuella mål Vi gör alltid vårt bästa för våra invånares bästa. Vi tar ansvar, visar omtanke och levererar på toppnivå.
Individuella mål
Inte påbörjade
Påbörjade
Uppnådda

Jag samarbetar Vi strävar alltid efter att ta fram det bästa hos varandra! Vi delar med oss av våra erfarenheter och arbetar prestigelöst tillsammans. Inte bara för att det är effektivt, utan också för att jobbet blir så mycket roligare då.
Bedömningskriterium
Delar med mig av min kunskap och bidrar till andras utveckling
Förväntat Deltar på ett aktivt sätt genom att vara förberedd och bidrar med min kunskap i samtal vid olika möten. Genomför och delar med mig överenskomna uppdrag ex. inom läslyftet
Utmärkt Deltar på ett aktivt sätt, lyfter upp andras kunskap samt strävar efter ny kunskap som kan utveckla arbetsgruppen. Tar på eget initiativ på mig handledaruppdraget för en grupps fortbildning/utveckling
Excellent Överträffar förväntningarna med råge. Tar strategiska förbättringsinitiativ bortom det vanliga och utanför det egna området. Ex. leder en workshop för medarbetare i FG ”Kungsbacka delar”
Under förväntan Når inte upp till grundkraven för tjänsten. Upprätta handlingsplan
Tar på mig arbetsuppgifter snarare än blir tilldelad
Tar på mig uttalade ansvarområden
Tar på mig ansvaret att tema-arbeten/övergripande arbeten genomförs i enheten
Tar på mig ansvaret för att projekt som utvecklar verksamheten genomförs, följs upp, analyseras och sprids
Samarbetar med andra för att ett nå bättre resultat
Samarbetar i närmaste arbetslaget och i förväntade konstellationer
Samarbetar med skolans personal utöver förväntade konstellationer
Överträffar förväntningarna med råge. Tar strategiska förbättringsinitiativ bortom det vanliga och utanför det egna området.

Jag tänker nytt

Vi jobbar målmedvetet för att skapa nya möjligheter. Vi siktar högt och tänker fritt! Så våga pröva nya banor, testa de idéer du brinner för, utmana dig själv. Det kommer att inspirera andra på samma sätt som du inspireras av dem och av omvärlden.
Bedömningskriterium
Jobbar målmedvetet för att skapa nya möjligheter
Förväntat Håller mig uppdaterad på forskning inom området. Vågar pröva nya arbetssätt
Utmärkt Håller mig uppdaterad på forskning inom området. Delar med mig till kollegor. Vågar pröva nya arbetssätt. Arbetar med uppföljning och resultat
Excellent Håller mig uppdaterad på forskning. Arbetar med uppföljning och resultat för att driva förändringsarbete
Under förväntan Når inte upp till grundkraven för tjänsten. Upprätta handlingsplan.
Utmanar mig själv och andra att tänka nytt
Tillämpar nya arbetssätt som vi har kommit överens om i en gemensam riktlinje ex. start och avslut av lektioner. Vilja lära sig av kollegor och pröva nytt
Utvecklar och utvärderar nya arbetssätt på eget initiativ. Vågar pröva nytt och delger kollegor
Genomför praxisnära forskning, ex. aktionsforskning på nya arbetssätt/processer i verksamheten som vi prövar som i sin tur leder till förbättring. Driver utvecklingsarbete och projekt
Tar initiativ till att lösa problem
Uppmärksammar och kommunicerar problem. Tar tag i problemet och blir delaktig i lösningen
Drivande och aktiv för att lösa problem. Arbetar förebyggande i klassen eller årskursen
Drivande och aktiv för att lösa problem. Arbetar förbyggande och främjande för att utveckla delar i hela verksamheten

Jag välkomnar

Vi anstränger oss för att alla ska känna sig välkomna, sedda och hörda. Varje nytt möte ger oss energi och vilja att utvecklas för att bli ännu bättre på det vi gör.
Bedömningskriterium
Bidrar till att alla känner sig välkomna
Förväntat Ex. tar mig tid för nyanställda och vikarier vid behov
Utmärkt Bjuder på eget initiativ in till välkomnande/hjälpande samtal
Excellent Bjuder in och välkomnar från alla områden i hela organisationen
Under förväntan Når inte upp till grundkraven för tjänsten. Upprätta handlingsplan.
Ny aspekt
Bemöter människor så de känner sig sedda och hörda
Det som förväntas inom ramen för anställningen och överenskommet uppdrag
Överträffar förväntningarna, föregår, tar initiativ
Överträffar förväntningarna med råge. Tar strategiska förbättringsinitiativ bortom det vanliga och utanför det egna området.
Når inte upp till grundkraven för tjänsten. Upprätta handlingsplan.
Ny aspekt
Välkomnar synpunkter och ser det som en möjlighet till utveckling
Lyssnar och är öppen för synpunkter från elever, vårdnadshavare, kollegor, studenter och andra medarbetare
Lyssnar och tar till mig synpunkter från elever, vårdnadshavare, kollegor, studenter, andra medarbetare och samhällsfunktioner och använder mig av dem på ett konstruktivt sätt för att utveckla sitt arbete
Lyssnar och tar till mig synpunkter från elever, vårdnadshavare, kollegor, studenter, andra medarbetare och samhällsfunktioner och använder mig av dem på ett konstruktivt sätt för att utveckla delar i hela verksamheten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: